De toekomst is nu!

Onze overheid trekt zich steeds meer terug uit de zorg en sociale zekerheden, de pensioenleeftijd is inmiddels 68 jaar en ook de AOW leeftijd gaat gestaag omhoog. Rendementen op spaartegoeden zijn lager dan ooit en fiscale wetgeving is steeds aan wijziging onderhevig. We moeten nu steeds meer regelen voor de zorgen van morgen. Kunt u dat?

Wist u dat onze eigen bijdrage in de zorg de afgelopen tien jaar met bijna 45% is gestegen en dat het aantal mensen die arbeidsongeschikt raken enorm is gestegen mede door het langer moeten doorwerken? Weet u of u voldoende inkomen heeft als u arbeidsongeschikt raakt?

Heeft u voldoende inkomen als u met pensioen gaat of eerder met pensioen zou willen gaan? Elk jaar dat u eerder met pensioen gaat betekent al gauw zo’n 5% minder pensioen. Maar dan bent u er nog niet. Naast pensioen ontvangt u een AOW uitkering en als u eerder met pensioen gaat moet u ook deze jaren zien te overbruggen.

Een belangrijke reden voor veel mensen om te sparen is het opbouwen van vermogen voor later. Toch is het niet vanzelfsprekend dat u als spaarder in de toekomst ook meer bestedingsruimte heeft. Dit hangt samen met een tweetal factoren die een negatief rendement hebben op uw rendement, te weten belastingheffing en inflatie. Een spaarder die spaart om in de toekomst meer te kunnen besteden komt pas werkelijk aan deze doelstelling toe zodra de spaarrente hoger is dan het saldo van de inflatie en de belastingheffing. De praktijk leert dat de afgelopen jaren de inflatie dicht in de buurt komt van de spaarrente waardoor in combinatie met de belastingheffing in box 3 het werkelijke rendement veelal negatief is.

Ook uw persoonlijke situatie kan veranderen. Het veranderen van baan, starten van een onderneming, het staken daarvan, trouwen of het krijgen van kinderen hebben invloed op uw financiële situatie.

Het is lastig om aan de hand van al deze factoren te bepalen welke maatregelen u moet treffen. Hoe kunt u uw pensioen, spaargeld en beleggingen het beste regelen? Hoe beperkt u de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid en onverhoopt overlijden? Een goed en tijdig financieel plan geeft antwoord op deze vragen.

Een goed financieel plan start met de inventarisatie van uw huidige en toekomstige situatie. Het bevat een analyse van de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen en houdt rekening met uw wensen en doelstellingen, uw persoonlijke omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen. Uw financiële toekomst kan worden zeker gesteld, maar dan moet u wel in actie komen.

Heeft u behoefte aan toelichting? Neem dan contact op met Personal Finance.

Gepubliceerd: 7 september 2018