Baat ontmoet Qwiek

Deze keer in Baat ontmoet: 5 vragen aan ondernemer Chris Rameckers (1986), commercieel directeur van Qwiek in Kerkrade.

Kun je wat meer vertellen over je onderneming?
Qwiek is in 2011 opgericht door mijzelf, Paul Voncken en Tom Frissen. Samen vormen we ook de directie. We hebben alle drie een master in industrial design en kennen elkaar van onze middelbare schooltijd en bacheloropleiding. Toen we elkaar na de opleidingen weer spraken, bleken we vanwege onze verschillende uitstroomrichtingen complementair als ontwerpers en hebben we samen Qwiek opgericht. In het kort wilden we bedrijven helpen te innoveren. Bedrijven als Lego en Red Bull behoorden tot onze klantenkring, maar gaandeweg hebben we ons gespecialiseerd in zorginnovaties. Zo hebben we samen met Sevagram diverse producten ontwikkeld, zoals een spelcomputer voor senioren en een interactieve muziekvloer. Het betrof in principe een eenmalig project, maar al snel zijn we gaan produceren voor andere locaties binnen Sevagram. Onze bekendste innovatie is Qwiek.up, in eerste instantie bedoeld voor mensen die bedlegerig zijn, maar later voor alle bewoners van verpleeg- en zorghuizen. Het is, eenvoudig gezegd, een slimme mobiele projector, waardoor je rustgevende beelden van natuuromgevingen met bijbehorende muziek naar binnen haalt. Doordat cliënten afgeleid worden, lopen bepaalde zorgprocessen een stuk soepeler.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Eigenlijk heel eenvoudig: omdat we kansen zagen. Er was nog geen soortgelijk ontwerpbureau in het zuiden, dus we zagen een gat in de markt. Als we naar andere bureaus keken, dachten we: dat kunnen wij ook – misschien nog wel beter! Omdat we alle drie nog niet getrouwd waren, geen hypotheek en geen kinderen hadden, lag de drempel naar het ondernemerschap laag. We zagen het ook als de beste manier om onszelf te ontwikkelen. Als je voor een groot bureau gaat werken, word je al snel specialistisch. Wij wilden bij het hele proces betrokken zijn, van probleem tot marktklaar product. Dat kan als zelfstandig ondernemer.
Waarom hebben jullie voor Baat gekozen?

Toen onze oude accountant ermee stopte, hadden we geen binding meer met dat kantoor en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe partner. Voor ons is het erg belangrijk dat een accountant verder kijkt dan de boekhoudkundige en fiscale aspecten van je onderneming. We zochten iemand die in staat is door de bril van de ondernemer te kijken en met je meedenkt in je ondernemerschap. Die vonden we in de persoon van Marcel (Frissen), die als partner binnen Baat ook weet wat is het is om zélf te ondernemen. We hebben een goed gevoel bij Baat en bij Marcel.

Omschrijf je bedrijf in drie woorden.
Innovatieve, ondersteunende (zorg)partner.

Wat zijn jullie ambities?
We hebben de ambitie om wereldwijd bij te dragen aan een beter klimaat in zorgcentra, te beginnen in Europa. We hebben inmiddels een verkoopkantoor in Duitsland en brengen onze producten ook aan de man in België en Oostenrijk. Momenteel is er ook contact met een mogelijke distributeur in Australië, die tevens actief is in Nieuw-Zeeland en Singapore.

Meer te weten komen over deze ondernemers? Kijk op: www.qwiek.eu.