BsGW biedt uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

In navolging van de maatregelen die op nationaal niveau worden getroffen om ondernemers ten tijden van de corona-crisis te ontzien, volgen ook de gemeenten en het Waterschap Limburg in samenwerking met BsGW. Ook zij nemen maatregelen om ondernemers tijdelijk financieel te ontlasten.

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso’s op. Ook zullen er de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Over de uitgestelde betalingen wordt geen rente geheven.

Om de regeling uit te voeren heeft het BsGW gekeken naar het gebruiksdoel van het pand waarin u als ondernemer gevestigd bent. Alle ondernemingen die in niet-woningen gevestigd zijn komen automatisch in aanmerking voor uitstel van betaling. Zij hoeven hier niet om te verzoeken. Alle ondernemingen gevestigd in panden met gebruiksdoel woning, zullen om uitstel moeten verzoeken via hun persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

Het door BsGW vastgestelde gebruiksdoel van het pand waarin uw onderneming gevestigd is kunt u eenvoudig terugvinden op www.wozwaardeloket.nl.

Mocht u naar aanleiding van dit topic nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Gepubliceerd: 25 maart 2020