Heropening van het NOW 3.0-loket

Kunnen wij u helpen bij de aanvraag?

In navolging van onze eerdere berichtgeving over de derde tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) berichten wij u graag over de heropening van het loket en de mogelijkheid om NOW 3.0 aan te vragen.

NOW 3.0
Naar aanleiding van de gisteren aangekondigde sluiting van onder meer alle niet-essentiële winkels heeft de overheid de aanvraagperiode van de NOW 3.0 eerste tijdvak heropend. Door heropening van het loket kunnen aanvragen voor de NOW 3.0, voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode oktober, november en december, worden ingediend tot en met 27 december 2020.

Heeft u NOW 1.0 en/of NOW 2.0 aangevraagd en bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor de NOW 3.0 of betreft de aanvraag van de NOW 3.0 uw eerste subsidieverzoek? Neem dan contact op met ons NOW-team via now@baat.nl.