Opening van het NOW 3.2 loket

In navolging van onze eerdere berichtgeving over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid eerste tranche (NOW 3.1) geven wij graag een update over de NOW 3, tweede tranche (NOW 3.2).

Bij de aankondiging van de NOW 3.0 regeling heeft het kabinet besloten om deze regeling op te delen in drie tijdvakken. Het eerste tijdvak, de NOW 3.1, had betrekking op de periode oktober 2020 tot en met december 2020. Het tweede tijdvak zal betrekking hebben op de periode januari 2021 tot en met maart 2021 en het derde tijdvak zal betrekking hebben op de periode april 2021 tot en met juni 2021.

In het tweede tijdvak (NOW 3.2) moet minimaal sprake zijn van 20% omzetverlies en de tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.

Om de afbouw van het vergoedingspercentage te compenseren bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om de loonsom te laten dalen met 10% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Het UWV streeft ernaar het aanvraagtijdvak voor de NOW 3.2 per 15 februari 2021 te openen. Het loket zal naar verwachting geopend zijn tot en met 14 maart 2021. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht voor het tijdvak januari 2021 tot en met maart 2021 worden aangevraagd.

Voor vragen over de NOW 3.2 regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan met advisering over andere noodmaatregelen van de overheid in dit kader.