NOW aanvragen verzorgen

Eerder dit jaar hadden wij contact met betrekking tot de mogelijkheid om tegemoetkoming in de loonkosten van uw werknemers aan te vragen door toepassing van de NOW 1.0 en NOW 2.0 regeling.

Op 3 september 2020 publiceerden wij onze topic ten aanzien van de opvolger van de NOW 1.0 en NOW 2.0 regeling, de NOW 3.0 regeling. In deze topic informeerden wij u tevens over de mogelijkheid om de NOW 3.0 subsidie namens u aan te vragen.

Wij vernemen graag van u of u gebruik wenst te maken van ons aanbod om de NOW 3.0 aanvraag voor u te verzorgen. Als u reeds kenbaar heeft gemaakt dat wij de NOW 3.0 voor u kunnen aanvragen, dan hoeft u niet meer te reageren op deze e-mail. Indien u geen gebruik wenst te maken van ons aanbod ontvangen wij graag een afwijzing per e-mail, wij zullen u dan ook schrappen van onze lijst. Het NOW team zal u dan geen nadere informatiemails meer sturen in het kader van de aanvraag van de NOW 3.0 subsidie.

Mocht u hulp nodig hebben bij de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 (of NOW 2.0) subsidie dan kunt u ook bij ons NOW team terecht. Wij verzoeken u dan vriendelijk per e-mail te bevestigen dat wij u kunnen assisteren bij de definitieve vaststelling van de subsidie en of wij voor u kunnen nagaan of een accountantsverklaring of deskundigenverklaring noodzakelijk is. Graag ontvangen wij dan de beschikking van het UWV waarin is opgenomen dat de NOW 1.0 (of NOW 2.0) subsidie is toegewezen.

Wij vernemen graag of wij voor u aan de slag kunnen gaan met de NOW 3.0 aanvraag via now@baat.nl. Indien wij voor u aan de slag kunnen gaan met de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 subsidie vernemen wij dat eveneens graag van u op voormeld e-mailadres.

Gepubliceerd: 19 oktober 2020