Opening NOW 3.0-loket en uitstel definitieve vaststelling NOW 2.0

Kunnen wij u helpen bij de aanvraag?

In navolging van onze eerdere berichtgeving over de derde tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) berichten wij u graag over de mogelijkheid tot aanvraag. Daarnaast volgt een korte update over de definitieve vaststelling van de NOW 2.0 subsidie.

NOW 3.0
Vanaf vandaag kunnen bedrijven opnieuw aankloppen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten, ditmaal voor de subsidieperiode oktober, november en december 2020. In onze laatste topic waarin de NOW 3.0 centraal stond hebben we deze regeling reeds uitgebreider besproken. Voornoemde topic is hier terug te vinden.
LET OP: De aanvraagperiode voor de NOW 3.0 is niet erg ruim. De periode waarbinnen de aanvraag van de NOW 3.0 regeling mogelijk is loopt van 16 november 2020 tot en met 13 december 2020.

Definitieve vaststelling NOW 2.0
Oorspronkelijk was aangekondigd dat een aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW 2.0-subsidie op 15 november 2020 kon worden ingediend. Gebleken is echter dat door de toegenomen druk bij het UWV als gevolg van de diverse steunmaatregelen de datum 15 november 2020 niet haalbaar was. Om die reden is de datum waarop het loket waar de aanvraag van de definitieve vaststelling NOW 2.0 kan worden ingediend uitgesteld. Een aanvraag van de definitieve NOW 2.0 vaststelling is derhalve pas mogelijk vanaf 15 april 2021.

Heeft u NOW 1.0 en/of NOW 2.0 aangevraagd en bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor de NOW 3.0 of betreft de aanvraag van de NOW 3.0 uw eerste subsidieverzoek? Neem dan contact op met ons NOW-team via now@baat.nl.
Heeft u vragen met betrekking tot de vaststelling van de NOW 2.0? Ook dan kunt u contact met ons NOW-team opnemen via het bovenstaande e-mail adres.

Uiteraard staan wij ook voor u klaar met advisering over de andere noodmaatregelen van de overheid in dit kader.