Tegemoetkoming voor flexwerkers vanaf nu aan te vragen

Vanaf 22 juni is het mogelijk voor flexwerkers om de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aan te vragen. Deze regeling is bedoeld voor flexwerkers die hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis en geen recht hebben op een uitkering.

De TOFA is aan te vragen voor flexwerkers tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Om van de TOFA gebruik te kunnen maken, moeten zij in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren en mag het sv-loon in die maand niet hoger zijn geweest dan € 550. Daarnaast mogen zij over april geen uitkering of andere tegemoetkoming in de inkomsten hebben gehad.

De TOFA is een vast bedrag van € 1.650 (bruto) voor de periode maart tot en met mei en is bestemd voor de kosten van levensonderhoud. Aanvragen kan enkel digitaal via het UWV en is mogelijk tot 12 juli 2020. Nadat de TOFA is aangevraagd neemt het UWV binnen vier weken een beslissing. Bij een positieve beslissing wordt het geld binnen twee weken betaald.

Let op! De TOFA heeft invloed op het recht op toeslagen, zoals de zorgtoeslag, en de hoogte hiervan.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd: 24 juni 2020