Tegemoetkoming Vaste Lasten

Vanaf 30 juni is het mogelijk voor ondernemingen die het meest zijn geraakt door de coronamaatregelen om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen. Dit is de opvolger van de TOGS (de eenmalige gift van € 4.000) en geldt alleen voor ondernemingen die hier recht op hadden. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (met maximaal 250 medewerkers) die ten gevolge van de coronacrisis minimaal 30% omzetverlies hebben behaald in de periode van juni tot en met september. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzetverwachting in deze periode te vergelijken met de omzet in dezelfde periode van 2019. Tevens moeten zij in deze periode minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. Via de TVL worden maximaal de helft van de vaste lasten vergoed.

De hoogte van de TVL is afhankelijk van het omzetverlies en de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%.

Heeft u eerder via de TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen en wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL. Neem hiervoor contact op met uw Baat-adviseur

Gepubliceerd: 30 juni 2020