Tegemoetkoming schade COVID-19

Vanaf nu kunt u als ondernemer terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het aanvragen van de Tegemoetkoming schade COVID-19, oftewel de noodgift van de overheid ter hoogte van € 4.000. Deze kunt u aanvragen via de website rvo.nl. Het loket is inmiddels geopend.

De Tegemoetkoming schade COVID-19 is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De actuele lijst van ondernemingen die in aanmerking komen voor de gift treft u hier aan. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. We adviseren u bij twijfel toch een aanvraag te doen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) kan naar verwachting per 6 april worden aangevraagd.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande? Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

Gepubliceerd: 27 maart 2020