Tegemoetkoming Vaste Lasten kan door adviseur worden aangevraagd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een steunmaatregel voor ondernemers die het meest zijn geraakt door de coronamaatregelen. Voorheen was het voor de ondernemer enkel mogelijk om de TVL zelf aan te vragen. Vanaf 1 september kunnen ook adviseurs de TVL voor ondernemers aanvragen.

Wat houdt de TVL in?
De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (met maximaal 250 medewerkers) die ten gevolge van de coronacrisis minimaal 30% omzetverlies hebben behaald in de periode van juni tot en met september. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzetverwachting in deze periode te vergelijken met de omzet in dezelfde periode van 2019. Tevens moeten zij in deze periode minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. Via de TVL worden maximaal de helft van de vaste lasten vergoed.

De hoogte van de TVL is afhankelijk van het omzetverlies én de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%.

TVL aanvragen of meer informatie?
Zoals eerder aangegeven kunnen wij de TVL vanaf 1 september voor u aanvragen. Allereerst zullen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de TVL en kunnen wij het omzetverlies samen met u in kaart brengen. Aanvragen is mogelijk tot 30 oktober.

Verwacht u in aanmerking te komen voor de TVL en hebt u hulp hierbij nodig? Of wilt u meer informatie hebben over de TVL? Neem dan contact op met uw Baat adviseur of stuur een mail naar i.steins@baat.nl.

Gepubliceerd: 25 augustus 2020