TVL over het eerste kwartaal van 2021 vanaf 15 februari aan te vragen

Vanaf maandag 15 februari, 12.00 uur is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 aan te vragen. De TVL is een tegemoetkoming voor ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis minimaal 30% omzetverlies hebben in het eerste kwartaal van 2021. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzetverwachting in deze periode te vergelijken met de omzet in dezelfde periode van 2019. Tevens moet de onderneming in deze periode minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.

De hoogte van de TVL is afhankelijk van het omzetverlies en de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%.

Verhoging subsidiepercentage
Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers. Eerder lag dit, afhankelijk van het omzetverlies, tussen de 50% en 70%. Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en naar € 400.000 voor niet-mkb bedrijven. De minimale subsidie wordt verhoogd naar € 1.500.

Aanvullende tegemoetkoming detailhandel
De detailhandel kan rekenen op meer steun in de vorm van een voorraadvergoeding. Deze “Voorraad Gesloten Detailhandel” (VGD) komt bovenop de TVL en wordt gelijktijdig aangevraagd. De VGD is verhoogd van 5,6% naar 21%, met een maximum van € 200.000. Ook bedrijven binnen de reissector en land- en tuinbouwbedrijven kunnen rekenen op een aanvullende tegemoetkoming.

Starters
Voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart komt een aparte subsidieregeling. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Verwacht u in aanmerking te komen voor de TVL en hebt u hulp hierbij nodig? Of wilt u meer informatie hebben over de TVL? Stuur dan een mail naar j.welzen@baat.nl.