TVL aangevraagd over het vierde kwartaal van 2020? Geef tijdig uw omzet door!

Wanneer u TVL hebt aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2020, moet u voor 1 juli aanstaande uw definitieve omzet doorgeven. Na de aanvraag heeft u een voorschot van 80% ontvangen. Het resterende deel ontvangt u, mits u op basis van de definitieve omzet hier recht op heeft, pas nadat u de definitieve omzet hebt doorgegeven. De omzet die u moet doorgeven is gelijk aan de omzet uit de aangifte btw over het vierde kwartaal van 2020 (of de maanden oktober, november en december). Mogelijk wordt u ook gevraagd om de aangifte als bijlage mee te sturen.

Nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo) de omzet heeft doorgekregen, zullen zij automatisch een afrekening maken. Na de afrekening ontvangt u het aanvullende bedrag waarop u mogelijk nog recht hebt.

Als u de definitieve omzet niet tijdig doorgeeft, bestaat de mogelijkheid dat u de volledige TVL terug moet betalen. Zorg dus dat u de gegevens tijdig heeft doorgegeven aan de Rvo via de website van de Rvo (www.rvo.nl).

Heeft u meer vragen over de TVL of hulp nodig bij het doorgeven van de omzet? Neem dan contact op met Joep Welzen (j.welzen@baat.nl).