Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet komt met een uitbreiding van de financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen van 13 november jl. De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Getroffen ondernemers worden met deze regeling ondersteund in het betalen van hun vaste lasten in het vierde kwartaal van 2021. Ook voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan komt aanvullende steun, evenals voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 een omzetverlies van minimaal 30% verwachten (ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020) en aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen weer een beroep doen op de TVL. Het subsidiepercentage van de TVL bedraagt 85% en de hoogte is afhankelijk van het omzetverlies en de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%.

Naar verwachting is de TVL spoedig aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo). Verwacht u in aanmerking te komen voor de TVL en hebt u hulp hierbij nodig? Of wilt u meer informatie hebben over de TVL? Stuur dan een mail naar j.welzen@baat.nl.

Ondersteuning voor evenementen
Bij het ingaan van de nieuwe maatregelen mogen van 13 november 2021 tot 4 december 2021 enkel geen ongeplaceerde evenementen meer plaatsvinden. Enkel geplaceerde evenementen mogen tot 18.00 uur plaatsvinden, met een maximale capaciteit van 1.250 bezoekers per ruimte. Voor evenementen die door de overheid worden verboden geldt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Van het evenement moet minimaal één voorafgaande editie zijn georganiseerd, waarvoor een annuleringsverzekering was afgesloten waarbij een pandemiedekking niet uitgesloten was. De subsidie voor deze evenementen bedraagt 100%.

Evenementen die buiten de TRSEC vallen, kunnen een aanspraak maken op de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), zolang een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. De regeling wordt verder nog uitgewerkt.

Ondersteuning culturele sector
Via het Fonds Podiumkunsten kunnen culturele instellingen die nadeel ervaren door de nieuwe coronamaatregelen een vergoeding ontvangen voor de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling of evenement. Deze vergoeding wordt verhoogd van 25% naar 55%. Ook voorstellingen met een zitplaats kunnen een aanspraak maken op deze regeling.

Aanvankelijk van de omzetderving kunnen sommige culturele ondernemingen naast deze regeling ook een aanspraak maken op de eerder vermelde TVL-regeling.

Ondersteuning voor de sportsector
Vanaf 13 november 2021 mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij sportactiviteiten. Voor professionele sportevenementen treft het kabinet een maatregel ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie.

Ook voor aanbieders van amateursport komt een steunmaatregel, maar deze regeling wordt momenteel in samenwerking met de sportsector nog uitgewerkt.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij helpen u graag verder!