Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Ten gevolge van het verlengen en verzwaren van de lockdown heeft het kabinet een uitbreiding van het steun- en herstelpakket bekendgemaakt. De regering erkent dat ondernemers en werkenden hard zijn getroffen en heeft zodoende de bestaande steunmaatregelen fors uitgebreid. Momenteel worden de details van de maatregelen nog uitgewerkt, maar in dit topic behandelen we alvast de belangrijkste wijzigingen.

TVL
De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt uitgebreid en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op de TVL-steun. Eerder was de TVL enkel van toepassing voor MKB-ondernemingen maar vanaf het huidige kwartaal kunnen ook grotere ondernemingen aanspraak maken op de TVL. Het subsidiepercentage voor het eerste en tweede kwartaal wordt verhoogd van maximaal 70% naar maximaal 85%. Daarnaast gaat de maximale subsidie omhoog van € 90.000 naar €330.000 voor het MKB en naar € 400.000 voor het niet-MKB. Ook kleine ondernemers kunnen meer ondersteuning verwachten. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van € 750 naar € 1.500.

Let op: TVL over het vierde kwartaal 2020 is nog aan te vragen tot en met 29 januari 17.00. Hebt u in deze periode een omzetverlies gehad van minimaal 30% en nog geen TVL aangevraagd? Neem dan contact op met j.welzen@baat.nl.

Detailhandel
Ook de detailhandel kan rekenen op meer steun in de vorm van een voorraadvergoeding. Dit is een verhoging van de TVL bestemd voor bepaalde ondernemingen in de detailhandel, die met een moeilijk verkoopbare voorraad zitten. Deze opslag voor het eerste kwartaal bedraagt 21% (was 5,6%), tot maximaal € 200.000.

Starters
Nieuw is een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en zal zowel voor het eerste en het tweede kwartaal gelden. De referentieperiode voor deze ondernemingen zal het derde kwartaal van 2020 zijn. De precieze invulling van deze regeling wordt nog uitgewerkt.

NOW
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat omhoog van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. De NOW voor de maanden januari, februari en maart is aan te vragen vanaf 15 februari.

TOZO
De TOZO voor januari is voor ondernemers vanaf 1 februari met terugwerkende kracht aan te vragen. Vanaf 1 maart is de TOZO voor februari aan te vragen. Per 1 april gaat de verlengde TOZO in, waarbij eerder sprake zou zijn van een vermogenstoets, waarbij de hoogte van het vermogen van invloed is op de hoogte van de TOZO-uitkering. Het kabinet heeft echter besloten deze vermogenstoets niet langer op te nemen in de regeling.

Evenementen
Voor evenementen wordt een garantiefonds opgezet, zodat organisatoren kunnen starten met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Voor nu wordt daarbij gedacht aan 1 juli.

Uitstel van betaling
Het belastinguitstel wordt verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel van betaling of verlenging hebben aangevraagd kunnen dit alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging van het uitstel hebben gekregen, wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober 2021 weer beginnen met het terugbetalen van de uitgestelde belastingschulden, dit was eerder 1 juli. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Let op: hebt u nog geen gebruik gemaakt van het uitstel van betaling of verlenging en wenst u hier alsnog gebruik van te maken? Neem contact op met belastinguitstel@baat.nl.

Ook wil de Belastingdienst samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van belastingschulden. Dit zou mogelijk zijn wanneer een terugbetalingsregeling niet voldoende is.

Belastingmaatregelen
Daarnaast worden enkele aanvullende belastingmaatregelen genomen:

  • De mogelijkheid bestaat dat thuiswerken in de toekomst meer voor gaat komen. Daarvoor onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om een belastingmaatregel in te voeren waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.
  • Ook voor 2021 wordt de werkkostenregeling verhoogd, waarmee werkgevers een grotere vergoeding aan werknemers kunnen geven. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.
  • Ondernemers die ten gevolge van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen voor 2021 weer het gebruikelijk loon vaststellen.
  • Het urencriterium wordt wederom versoepeld tot 1 juli 2021.

Heeft u vragen over de diverse regelingen tijdens de corona tijd? Neem dan gerust contact op met uw adviseur. Wij helpen u graag verder.