Uitgesteld bedrag hoeft vooralsnog niet betaald te worden

Veel ondernemers hebben vanwege de coronacrisis uitstel van betaling van belastingaanslagen gekregen. Het was en is nog mogelijk om een verlenging van het uitstel aan te vragen voor een periode van 3 maanden. De Belastingdienst heeft nu bekend gemaakt dat het openstaande bedrag na afloop van het uitstel van 3 maanden vooralsnog niet betaald hoeft te worden.

Het uitstel van betaling wordt verleend voor een periode van 3 maanden. Dat betekent dat alle (naheffings)aanslagen die in deze periode zijn opgelegd niet betaald hoeven te worden. Na afloop van deze periode ontvangen de ondernemers een bericht en is het mogelijk om middels een online formulier een verlenging aan te vragen van nogmaals 3 maanden. Na verlenging worden ook nieuwe aanslagen meegenomen in het uitstel. Door een onhandig geformuleerde passage in het bericht van de Belastingdienst is de indruk gewekt dat de verschuldigde belasting in éénmaal moet worden voldaan. Dit is niet het geval en de brief wordt dan ook aangepast.

Omdat het kabinet de ondernemers zo goed mogelijk wil helpen, wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht of de openstaande bedragen in termijnen kunnen worden voldaan. Daarnaast is in sommige gevallen maatwerk wenselijk. Dit wordt komende zomer verder uitgewerkt en tot het moment dat hier meer duidelijk over is, hoeft de belasting waarvoor uitstel is verleend nog niet te worden voldaan.

Wanneer uw uitstel binnenkort verloopt, dient u de nieuwe (naheffings)aanslagen die worden opgelegd na het verstrijken van dit uitstel wel te betalen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kunt u voor deze een verlenging van 3 maanden aanvragen. De aanslagen die in deze periode worden opgelegd hoeven dan ook niet betaald te worden.

Wij zullen u over enige tijd nader informeren zodra de Belastingdienst duidelijkheid heeft gegeven over de mogelijke termijnbetalingen.

Heeft u meer vragen of wenst u verlenging aan te vragen van het uitstel van betaling? Neem dan contact op met uw Baat adviseur of mail belastinguitstel@baat.nl.

Gepubliceerd: 14 juli 2020