Uitstel van betaling van belastingen verloopt op 1 juli – Begin weer op tijd te betalen!

In verband met de coronamaatregelen gaf de Belastingdienst ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. In beginsel werd uitstel van betaling verleend voor alle belastingaanslagen voor een periode van drie maanden. Vervolgens konden ondernemers een verzoek tot verlenging indienen. Deze verlenging verloopt op 1 juli en wordt niet langer verlengd. Dat betekent dus dat ondernemers vanaf 1 juli weer moeten zorgdragen voor een tijdige betaling van alle nieuwe verschuldigde belastingen. Als u bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van het uitstel, moet u ervoor zorgen dat de Btw over het tweede kwartaal volgens de reguliere betaaltermijnen, dus uiterlijk 31 juli, wordt betaald.

Terugbetaling
De bedragen waarvoor uitstel van betaling is verleend, hoeven voorlopig nog niet terugbetaald te worden. Pas vanaf 1 oktober 2022 komt de Belastingdienst met een betalingsregeling voor de uitgestelde bedragen. Deze bedragen moeten in maximaal vijf jaar worden terugbetaald. De Belastingdienst heft over de uitgestelde belastingschulden wel invorderingsrente. Deze is tijdelijk verlaagd naar 0,01%, maar zal vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs stijgen van 1% naar 4% per 1 januari 2024.

Let op: het is belangrijk dat u weer tijdig voldoet aan uw nieuwe betalingsverplichtingen (vanaf 1 juli). Wanneer u niet tijdig aan uw verplichtingen voldoet, kan de betalingsregeling afgekeurd worden en dient u de uitgestelde bedragen versneld terug te betalen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw Baat adviseur.