Uitstel van betaling aangevraagd?

U krijgt langer de tijd om de belastingschulden af te lossen.

Het kabinet geeft ondernemers die vanwege corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen langer de tijd om hun belastingschulden af te lossen. Ondernemers hoeven pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met het terugbetalen van de belastingschulden en krijgen hier 36 maanden de tijd voor. Eerder moest dit vanaf 1 januari 2021 en bedroeg de termijn 24 maanden. Afbetaling zal plaatsvinden volgens een vast maandelijks bedrag, waarover de Belastingdienst de ondernemers in maart 2021 zal informeren. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dat wil. De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente (0,01%) blijft van kracht tot en met 31 december 2021.

Wanneer u uitstel van betaling heeft verkregen voor 3 maanden en dit binnenkort afloopt, is het mogelijk om verlenging aan te vragen tot 31 december 2020. Verlenging aanvragen was eerder mogelijk tot 1 oktober. Na verlenging worden alle nieuwe aanslagen met uiterlijke dagtekening van 31 december 2020 automatisch meegenomen in het uitstel. Ook wanneer de uiterlijke betaaldatum van een aangifte voor 1 januari 2021 is gelegen, wordt dit automatisch meegenomen in het uitstel.

Heeft u meer vragen over uitstel van betaling? Neem contact op met uw Baat-adviseur, of mail naar belastinguitstel@baat.nl.

Gepubliceerd: 30 september 2020