Wijziging noodpakket 2.0: update van 28 mei 2020

In navolging van onze eerdere twee topics afgelopen week over de introductie van het noodpakket 2.0, berichten wij u vandaag over de laatste update van het noodpakket vanuit de kamer van 28 mei 2020.

Verlenging noodpakket tot 1 oktober 2020
Goed nieuws is dat de termijn waarop aanspraak gemaakt kan worden op de noodmaatregelen verlengd wordt van drie maanden naar vier maanden tot 1 oktober 2020. Deze termijnverlenging geldt voor de volgende maatregelen:

  • NOW-regeling;
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB;
  • Tozo;
  • Corona Overbruggingsleningen (met gelijktijdige verhoging van het bedrag beschikbaar voor leningen van 150 miljoen naar 200 miljoen);
  • de fiscale maatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden;
  • de Tijdelijke subsidieverlening loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Herintroductie ontslagboete NOW? Alleen bij grotere ontslagaanvragen!
De initiële afschaffing van de ontslagboete bij een bedrijfseconomisch ontslag via de UWV ontslagroute tijdens gebruikmaking van de NOW-regeling komt in aangepaste vorm toch terug in NOW 2.0.
Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan wordt in de NOW – regeling 2.0 opgenomen dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie wordt opgelegd.
Deze korting geldt dus alleen bij grotere ontslagen en kan bovendien voorkomen worden indien een akkoord over de ontslagaanvragen bereikt wordt met de betrokken vakbonden of bij gebreke daarvan een vertegenwoordiging van werknemers, of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Verruiming van de TVL, de nieuwe TOGS
Bedrijven zouden onder de nieuwe regeling afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden krijgen. Het kabinet verhoogt de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten nu naar € 50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober.

De regeling blijft toegankelijk voor dezelfde sectoren die voor de huidige TOGS in aanmerking komen en een omzetverlies hebben van minimaal 30%.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd: 29 mei 2020