Prinsjesdag

In deze Baat Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

  • maatregelen COVID-19;
  • maatregelen ondernemingen;
  • maatregelen werkgevers;
  • maatregelen BTW;
  • maatregelen internationale situaties;
  • maatregelen vastgoed;
  • maatregelen auto & mobiliteit;
  • maatregelen (vermogende) particulieren;
  • overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2022 in werking treden, tenzij anders vermeld.

pagina 1 van 3