Inhuur van artiesten? Voorkom een financiële carnavalskater.

De carnaval staat weer voor de deur en wellicht dat u of uw vereniging een artiest of een artiestengezelschap inhuurt voor een optreden of evenement. Natuurlijk moet deze artiest gaan zorgen voor echt Limburgs vermaak. Zorg er echter voor dat de kater niet gecompleteerd wordt met een blauwe brief van de Belastingdienst.

Als u een artiest voor een avond inhuurt en u geeft hier een beloning (gage) voor, dan kan het zijn dat u loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet berekenen en betalen op grond van een speciale regeling: de artiesten- en beroepssportersregeling. U kunt echter onder deze verplichting uitkomen in de navolgende gevallen:

Wanneer hoeft u geen aangifte te doen?
In de volgende gevallen is de regeling niet van toepassing en hoeft u geen aangifte te doen:

  • Huurt u voor uw bruiloft niet zelf de artiest in, maar laat u dat de eigenaar van de zaal doen waar het feest wordt gehouden? Dan geldt de regeling wel voor die zaalhouder. Hij moet dan aangifte loonheffingen doen.
  • U betaalt de volledige gage van de artiest of het gezelschap aan iemand met een geldige inhoudingsplichtigenverklaring en u bewaart een kopie van deze verklaring bij uw administratie, zodat u aan de Belastingdienst kunt laten zien dat u terecht geen aangifte heeft gedaan.
  • De artiest woont in een land dat een belastingverdrag met Nederland heeft (u heeft wel de administratieve verplichtingen om een kopie identiteitsbewijs bij de loonadministratie te bewaren).
  • Van het artiestengezelschap of sportteam woont 70% of meer van de leden in een land dat een belastingverdrag met Nederland heeft (u heeft wel de administratieve verplichtingen om een kopie identiteitsbewijs bij de loonadministratie te bewaren).

Daarnaast was het voorheen zo dat indien de artiest woonachtig was in Nederland en een geldige ‘Verklaring arbeidsrelatie’ (hierna: VAR) kon overleggen, deze uit de artiestenregeling kon stappen. Met ingang van 1 mei 2016 is deze optie echter komen te vervallen. Hiervoor zijn echter, ter vervanging, twee opties voor in de plaats gekomen:

  • De eerste optie om de VAR te vervangen is door een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken. Deze overeenkomst dient aan de Belastingdienst ter goedkeuring te zijn voorgelegd, waarna deze met een officieel nummer moet zijn goedgekeurd.
  • Tevens kan, in plaats van het opsturen van een VAR, de artiest schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) met zijn opdrachtgever afspreken dat de artiestenregeling niet wordt toegepast. Deze afspraak kan ook na afloop van het optreden tegelijk met het sturen van de factuur worden gemaakt.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden dan is het mogelijk dat u alsnog aangifte loonbelasting moet doen en moet zorgdragen voor de afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Heeft u vragen over de artiestenregeling? Neem contact op met Erik Prevo.

Gepubliceerd: 1 februari 2019