Binnenlands- en buitenlands vastgoed

De Belgische wetgever heeft een nieuwe regeling ingevoerd waarmee er een einde komt aan de ongelijke fiscale behandeling tussen binnenlands- en buitenlands vastgoed. Het buiten België gelegen vastgoed wordt vanaf heden belast op basis van een kadastraal inkomen, net zoals het in België gelegen vastgoed.

Bent u Belgisch rijksinwoner en heeft u na 1 januari 2021 vastgoed in het buitenland gekocht? Dan heeft u de verplichting de verwerving binnen vier maanden na aankoop te melden. U dient dit uit eigen beweging te melden door middel van een formulier dat beschikbaar is op de website van de FOD.

Indien u vóór 1 januari 2021 reeds eigenaar was van het vastgoed in het buitenland, dan heeft u tot 31 december 2021 de tijd om het onroerend goed aan te geven. U heeft wellicht al het formulier ‘vaststelling van een kadastraal inkomen voor in het buitenland gelegen onroerende goederen’ per post ontvangen.

Indien wij behulpzaam kunnen zijn bij het invullen van dit formulier of indien u overige vragen heeft, dan kunt u hierover contact opnemen met uw relatiebeheerder.