Registratie machtiging intermediair goedkeuren

Het nieuwe aangiftejaar staat weer voor de deur. Zodoende kunt u de aankomende periode diverse “blauwe brieven” van de Belastingdienst verwachten.

Aangifte inkomstenbelasting 2020 (formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”)
Werkgevers, pensioeninstanties, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en banken sturen financiële informatie over 2020 naar de Belastingdienst. Baat kan als uw intermediair ook inzicht krijgen in deze gegevens. Dit kan echter alleen met uw goedkeuring.

Het verlenen van toestemming aan Baat om inzicht te krijgen in uw financiële gegevens 2020 vergt een geringe inspanning van u. Binnen twee weken ontvangt u het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” van de Belastingdienst. Graag ontvangen wij deze brief op het e-mailadres machtigingen@baat.nl c.q. per post naar ons kantoor in Roermond (Bisschop Drehmansstraat 6, 6041 XD Roermond). Doe dit het liefst zo spoedig mogelijk want aan de activatie van uw gegevens is een termijn van slechts enkele weken verbonden. Wij zullen vervolgens de verdere formaliteiten afwikkelen zodat wij daadwerkelijk inzicht hebben in uw financiële gegevens. Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u de brief vernietigen en zullen wij geen inzicht krijgen in uw gegevens.

Voorlopige aanslagen 2021
Daarnaast heeft/zult u op korte termijn een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2021 ontvangen. Door de financiële effecten van de coronacrisis kan het zijn dat de aanslag niet in lijn ligt met het te verwachten resultaat. Neem in dat geval contact op met uw relatiebeheerder om de aanslag te laten aanpassen.