De brexit deal: wat zijn de btw gevolgen voor de praktijk?

Vanaf 1 januari dit jaar maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. De veelbesproken brexit deal is gesloten en heeft grote gevolgen voor de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. Wij zetten hier de belangrijkste gevolgen voor u op een rijtje.

Tot en met 2020 maakte het Verenigd Koninkrijk (hierna: het VK) deel uit van de Europese Unie (hierna: EU). Leveringen van goederen van het VK naar de EU en andersom hoefden niet te worden ingevoerd of uitgevoerd. Zij bleven immers binnen het douanegebied van de EU. Met de brexit is alles veranderd.

Levering aan het VK

  • Voor leveringen van goederen naar het VK moet een export aangifte gedaan worden in Nederland (0% btw). In het VK moet een import aangifte gedaan worden en is in principe import btw en eventuele invoerheffingen verschuldigd door degene op wiens naam ingevoerd wordt.

Uitzondering voor leveringen met een waarde van 135 GBP of minder:

  • Er is geen invoer btw en er zijn geen invoerrechten verschuldigd in het VK. Wel moet aangifte van invoer gedaan worden.
  • B2C levering (afnemer heeft geen geldig VK btw-nummer): de leverancier van de goederen moet in het VK import aangifte doen en VK btw berekenen over de levering. Hiervoor is btw en EORI registratie in het VK nodig.
  • B2B levering (afnemer heeft een geldig VK btw-nummer): de btw over de levering is verlegd naar de afnemer. Zorg er voor dat op de factuur wordt vermeld: “Reverse charge mechanism applicable”.
  • Bij leveringen door tussenkomst van een (online) platform is het platform de btw in het VK verschuldigd.

Tip: in het VK bestaat een regel waarmee onder voorwaarden de import btw niet aan de grens, maar pas op aangifte voldaan hoeft te worden. Als recht op aftrek van voorbelasting bestaat kan die btw in dezelfde aangifte weer terug gevraagd worden.

Leveringen vanuit het VK naar Nederland
Als goederen worden afgenomen van een leverancier uit het VK en naar Nederland worden vervoerd, dan is sprake van invoer in Nederland. Vindt de invoer op uw naam plaats dan bent u Nederlandse import btw, en eventuele invoerheffingen, verschuldigd. Import btw moet worden voldaan op het moment dat de goederen de grens over komen. Als recht op btw aftrek bestaat dan kan deze btw weer worden teruggevraagd in de eerstvolgende btw aangifte.

Tip: als regelmatig goederen in Nederland (zullen) worden ingevoerd kan een speciale vergunning worden aangevraagd bij de belastingdienst, de zogenoemde artikel 23 vergunning. Deze maakt het mogelijk om de import btw niet bij de grens te voldoen, maar pas in de eerstvolgende btw aangifte aan te geven. In diezelfde aangifte kan die btw (mits aftrekbaar) in aftrek gebracht worden.

Import heffingen
Worden goederen geïmporteerd vanuit het VK in de EU, of andersom, dan geldt onder voorwaarden voor de invoerheffingen een 0% tarief. Het 0% tarief mag alleen worden toegepast als het om goederen gaat die van origine uit de EU of uit het VK komen en dient een certificaat van oorsprong/certificate of origin aanwezig te zijn.

Diensten

  • Diensten aan ondernemers in het VK zijn in principe belast in het VK. Deze diensten mogen niet worden aangegeven in de Nederlandse btw aangifte. Op de factuur moet vermeld worden: “VAT out of scope”, en we adviseren om tevens het VK btw-nummer van de afnemer op de factuur te vermelden. Voor bepaalde activiteiten ter plaatse in het VK bestaan hierop uitzonderingen.
  • De hoofdregel voor diensten aan particulieren in het VK is dat de diensten belast zijn met Nederlandse btw. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld voor elektronische diensten en telecommunicatiediensten, reclamediensten en diverse adviesdiensten.

Tip: verricht u regelmatig diensten aan particulieren in het VK en wilt u weten of u door de brexit in het VK btw verschuldigd bent? Neem dan contact met ons op.

Speciale positie Noord-Ierland
Noord-Ierland maakt deel uit van het VK, maar heeft een speciale positie gekregen na de brexit: het blijft deel uitmaken van het douanegebied van de EU. Voor leveringen van goederen betekent dit dat voor goederen die worden vervoerd tussen een EU-land en Noord-Ierland geen douaneformaliteiten van toepassing zijn. De EU regels blijven van toepassing bij leveringen van goederen.

Let op: bij diensten van en naar Noord-Ierland gelden de EU-regels niet. Noord-Ierland wordt voor diensten gezien als een niet-EU land.

Conclusie en advies
De gevolgen van de brexit zijn enorm voor ondernemingen met nauwe banden met het VK. Heeft u activiteiten in het VK of handelsbetrekkingen met het VK en vragen over de gevolgen voor u? Neem dan contact op met Ineke Schellen.