Wijziging btw-regeling bij voorraad op afroep

Vervoert u als leverancier goederen naar een ander EU-land en levert u deze goederen op een later tijdstip aan een al bekende afnemer? Dan heeft u te maken met het overbrengen van voorraad op afroep. Vanaf 2020 hoeft de leverancier zich hiervoor onder voorwaarden niet meer te registreren in het EU-land van de afnemer.

Voorraad op afroep/call-off stock
U heeft een overeenkomst afgesloten met een afnemer van uw goederen die gevestigd is in een ander EU-land. Vervolgens brengt u de goederen over naar het land waar de afnemer gevestigd is en u houdt de goederen daar in voorraad. De goederen blijven op dit moment in eigendom van u als leverancier. De goederen worden pas op een later tijdstip overgedragen aan de koper. Bijvoorbeeld op het moment dat de afnemer de goederen heeft doorverkocht. De regeling voorraad op afroep is dan van toepassing.

Regeling voor 2020
Voor 1 januari 2020 was er geen regeling op EU-niveau voor consignatieleveringen dan wel voorraad op afroep.

Er was in principe sprake van een intracommunautaire levering door de leverancier in het land van vertrek, en van een intracommunautaire verwerving door de leverancier in de andere lidstaat. De leverancier moest zich hierdoor registeren in de andere lidstaat.

In Nederland hadden we een besluit over hoe hiermee om te gaan. Op basis daarvan hoefde bij het overbrengen van voorraad op afroep naar Nederland in principe geen btw-registratie plaats te vinden door de leverancier. Deze mocht op het moment van doorverkoop of onttrekking van de goederen aan de voorraad een intracommunautaire levering in de eigen lidstaat aangeven. De verkrijger verrichtte op dat moment een intracommunautaire verwerving in Nederland.

Het verschilde per EU lidstaat hoe omgegaan moest worden met voorraad op afroep, en of btw-registratie door de leverancier van voorraad op afroep nodig was.

Wijzigingen vanaf 2020
Vanaf 1 januari 2020 is voor alle EU-lidstaten dezelfde regeling van toepassing bij voorraad op afroep. Op basis van die regeling hoeft u zich als leverancier niet te registreren voor de btw in het land van de afnemer als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u hebt een overeenkomst gesloten met uw afnemer;
  • de afnemer is al bekend op het tijdstip waarop het vervoer begint;
  • u hebt het juiste btw-identificatienummer (btw-id) van deze afnemer;
  • u vervoert de goederen zelf naar het andere EU-land of laat dit doen voor uw rekening;
  • u bent niet gevestigd of hebt geen vaste inrichting in het EU-land waarnaar de goederen worden vervoerd;
  • u levert de goederen aan uw afnemer binnen 12 maanden na de datum van aankomst in het andere EU-land; en
  • u houdt een register bij van de voorraad op afroep.

De regeling voor voorraad op afroep is niet vrijblijvend. Als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, moet de regeling worden toegepast.

Het is verplicht om het overbrengen van voorraad op afroep te vermelden in uw opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). U doet dit in de rubriek ‘Overbrengen voorraad op afroep’.

Zoals voormeld dient er tevens een register bijgehouden te worden met alle wijzigingen met betrekking tot de voorraad. Daarnaast kan het voorkomen dat de levering toch niet binnen 12 maanden aan de beoogde afnemer worden geleverd. In deze situatie dient er een correctie plaats te vinden in het register en de opgaaf ICP.

Indien er sprake is van voorraad op afroep adviseren wij u contact met ons op te nemen. Zo kunnen we u adviseren over uw specifieke situatie.

Gepubliceerd: 28 augustus 2020