Btw terugvragen uit een ander EU-land

Heeft u in 2020 btw betaald in een ander EU-land? Dan kunt u deze btw vóór 1 oktober 2021 terugvragen via het EU portaal van de Nederlandse Belastingdienst onder de navolgende voorwaarden:

  • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • u doet in het andere EU-land geen btw aangifte;
  • er is door uw leverancier in het andere EU-land btw voldaan conform de EU wetgeving;
  • de goederen en diensten worden door u gebruikt voor btw belaste prestaties (de btw is bij u aftrekbaar).

Per EU-land gelden er verschillende eisen en drempelbedragen voor het terugvragen van de btw. Bij het verzoek om teruggave moet er een (digitale) kopie bijgevoegd worden van de buitenlandse factuur of facturen. Om in te loggen op het EU portaal van de Nederlandse Belastingdienst heeft u specifieke inloggegevens nodig. De inloggegevens kunnen middels een formulier op de site van de belastingdienst worden aangevraagd. De inloggegevens worden binnen vier weken na de aanvraag toegestuurd.

Let op!
Het verzoek voor teruggave van btw uit een ander EU-land die is betaald in 2020 dient vóór 1 oktober 2021 binnen te zijn bij de Nederlandse Belastingdienst. Indien u nog geen inloggegevens beschikbaar heeft, dan adviseren wij tijdig (vóór 20 augustus) actie te ondernemen. Dit in verband met de aanvraagtermijn.

Het verzoek voor teruggave van btw uit een ander EU-land, betaald in 2021, moet ingediend worden vóór 1 oktober 2022.

Heeft u vragen over het terugvragen van btw uit een ander EU-land? Neem contact op met uw relatiebeheerder.