Btw terugvragen uit andere EU-landen

Heeft u btw betaald in een ander EU-land? Dan kunt u deze btw -onder voorwaarden- terugvragen via het EU portaal van de Nederlandse Belastingdienst.

De volgende voorwaarden zijn (onder andere) van toepassing:

  • de ondernemer/onderneming is in Nederland gevestigd;
  • er wordt in het desbetreffende EU-land geen btw aangifte gedaan;
  • er is in de betreffende EU-lidstaat btw voldaan conform de EU wetgeving;
  • de goederen en diensten worden gebruikt voor btw belaste prestaties (de btw is aftrekbaar).

Daarnaast gelden verschillende eisen en drempelbedragen per EU-land voor het terugvragen van de btw en hebben wij een (digitale) kopie nodig van de buitenlandse factuur of facturen. Om in te loggen op het EU portaal van de Nederlandse Belastingdienst heeft u specifieke inloggegevens nodig. Deze kunnen via de site van de belastingdienst worden aangevraagd. De inloggegevens worden binnen vier weken na de aanvraag toegestuurd.

Let op!
Het verzoek voor teruggave van btw uit een ander EU-land die is betaald in 2018 dient vóór 1 oktober 2019 binnen te zijn bij de Nederlandse Belastingdienst. Het verzoek voor teruggave van btw uit een ander EU-land, betaald in 2019, moet ingediend worden vóór 1 oktober 2020.

Heeft u vragen over het terugvragen van btw uit een ander EU-land? Neem contact op met uw contactpersoon.

Gepubliceerd: 10 september 2019