Verlaagd BTW tarief verhoogd

Vanaf 1 januari 2019 zal het verlaagde BTW tarief in Nederland verhoogd worden van 6% naar 9%. Is dit enkel een getalletje omdraaien of moet er nog op meer zaken gelet worden?

In Nederland kennen we drie tarieven, het normale tarief van 21%, het verlaagde tarief van thans 6% en het tarief van 0% bijvoorbeeld bij internationaal handelen. Deze topic gaat over het 6% tarief, dat vanaf 1 januari 2019 wordt verhoogd tot 9%.

De BTW op levering van goederen is verschuldigd op het moment waarop de macht om als eigenaar te beschikken overgaat. Bij diensten gaat het erom wanneer de diensten voltooid zijn. Mochten leveringen of diensten in 2018 vooruit betaald zijn, dan is het tarief van 6% van toepassing, ondanks dat de prestaties pas in 2019 plaatsvinden. Voorbeelden die de staatssecretaris geeft zijn vooruitbetaalde concertkaartjes of entree voor sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook stukadoor- of verfwerkzaamheden aan huizen ouder dan twee jaar.

Voor ondernemers die prestaties verrichten waarop het verlaagde BTW tarief van toepassing is, is inmiddels de tijd aangekomen om de administratie en prijsvoering hierop aan te passen. Het is raadzaam om voor de leveringen en diensten vanaf 2019 een BTW code op te nemen met een tarief van 9%. Mochten er prestaties (laag tarief) gecrediteerd dienen te worden uit 2018, dan dient dit uiteraard in 2019 nog met het 6% tarief te gebeuren. Een schematische weergave van de regels in detail treft u hier aan.

Ook bij het opstellen van een offerte zal wellicht nu al rekening gehouden moeten worden met het juiste BTW tarief.

Bent u een ondernemer met volledig recht op vooraftrek, dan zal deze BTW verhoging voor u enkel een liquiditeitsnadeel bewerkstelligen. Voor particulieren en niet-aftrekgerechtigde ondernemers zal deze BTW verhoging uiteraard wel kostprijsverhogend zijn.

Heeft u vragen over deze BTW verhoging dan wel een ander BTW issue? Neem contact op met uw contactpersoon.

Gepubliceerd: 16 november 2018