Coronavirus en werktijdverkorting

Nu de maatregelen rondom het coronavirus gisteren verder zijn aangescherpt, krijgen wij van steeds meer klanten de vraag welke maatregelen zij kunnen nemen in verband met het wegvallen van werk. Het aanvragen van werktijdverkorting behoort voor veel werkgevers tot de mogelijkheden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het coronavirus namelijk bestempeld als reden voor het aanvragen van werktijdverkorting.

U (de werkgever) kunt werktijdverkorting aanvragen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Uw bedrijf dient gedurende minimaal 2 (en maximaal 24) weken minstens 20% minder werk te hebben door oorzaken die niet onder het normale ondernemersrisico vallen, waaronder dus ook het coronavirus. De werktijdverkorting kan in beginsel maximaal 6 weken duren. Een eventuele verlenging is mogelijk en kan tot maximaal 24 weken duren.

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Let op! Dit kan niet met terugwerkende kracht, dus kom nu in actie!
Klik hier om op de juiste internetpagina van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terecht te komen om werktijdverkorting aan te vragen.

Indien u de vergunning heeft verkregen, dient u dit direct te melden bij het UWV. Na een periode van zes weken kunt u vervolgens – met toestemming van de werknemers – een WW-uitkering voor hen aanvragen. U betaalt zelf het loon volledig door (check wel uw CAO) aan de werknemers en u ontvangt ter compensatie van UWV achteraf 70 % van het loon voor de uren waarin personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning is verkregen.

Reorganisatie blijft trouwens ook altijd nog mogelijk en ook in combinatie met werktijdverkorting.

Uiteraard kunnen onze juristen u hierbij behulpzaam zijn. Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

Gepubliceerd: 13 maart 2020