De Franchisewet: het einde van het overgangsrecht

Sinds 1 januari 2021 is de Franchisewet in werking getreden, welke is vastgelegd in Boek 7 onder titel 16 van het Burgerlijk Wetboek. Per 1 januari 2023 geldt de volledige franchisewet ook voor bestaande franchise relaties.

Deze wetgeving is in het leven geroepen ter vervanging van de franchisecode en meer in het bijzonder om de positie van franchisenemers te versterken. Het is namelijk vaak zo geweest dat de franchisegever in een veel sterkere positie verkeerde dan de franchisenemer.

 

Een belangrijke verandering ten opzichte van de situatie voor 1 januari 2021 is dat er voortaan regelingen gelden voor de zogenaamde ‘precontractuele fase’.

 

Denk hierbij aan:

–              het verstrekken van een concept franchisecontract met bijlagen;

–              informatie over de franchise fee;

–              investeringen die een franchisenemer moet doen om toe te kunnen treden tot de franchiseformule;

–              op welke wijze en hoe vaak de franchisenemer en franchisegever overleggen.

 

Verder is nieuw dat er een bedenkperiode van 4 weken gaat lopen als er een concept-franchiseovereenkomst is opgesteld en deze is overhandigd aan de beoogde franchisenemer. Binnen deze periode van 4 weken mag de franchiseovereenkomst niet gewijzigd worden en mag de franchisegever de franchisenemer niet onder druk zetten om alvast investeringen te doen met het oog op de toetreding tot de franchiseformule.

Door de Wet Franchise wordt de positie van de franchisenemer versterkt. Dit komt met name tot uiting in de uitgebreide informatieverplichtingen die franchisegever heeft jegens de franchisenemer alsmede uit de zorgplicht die de franchisegever heeft. Verder hebben franchisenemers voor belangrijke besluiten instemmingsrechten.

Tot slot is in de wet is opgenomen dat de franchiseovereenkomst een regeling moet bevatten die bepaalt hoe met de opgebouwde goodwill moet worden omgegaan. Daarnaast is ten aanzien van het concurrentiebeding bij een franchise is nu ook het een en ander wettelijk vastgelegd.

 

Overgangsrecht tot 1 januari 2023

U zult misschien denken: De franchisewet is toch al op 1 januari 2021 ingegaan, waarom is dit nu dan zo relevant? Dit heeft er alles mee te maken dat in de franchisewet een overgangsregeling is opgenomen ten aanzien van de artikelen over goodwill, het post-contractuele non-concurrentiebeding en instemming. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt dat men tot 1 januari 2023 de tijd heeft om deze aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Met andere woorden, vanaf 1 januari 2023 moeten alle franchiseovereenkomsten helemaal aan de Wet Franchise voldoen.

Bent u franchisenemer of franchisegever, heeft u een franchiseovereenkomst gesloten met één of meerdere partijen en vraagt u zich af of deze overeenkomst(en) voldoen aan de franchisewetgeving? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen van Baat Legal staan voor u klaar.

Gepubliceerd: 27-10-2022