De jubelton verdwijnt: profiteer in 2023 alsnog

Wanneer u aan uw (klein)kind een bedrag schenkt dat wordt gebruikt voor de eigen woning, kan een beroep worden gedaan op de verhoogde belastingvrije schenking van € 106.671, ook wel de jubelton genoemd. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot het bedrag dat gelijk is aan de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (€ 28.947). Per 1 januari 2024 wordt de vrijstelling definitief afgeschaft. In dit topic bespreken we de mogelijkheid om de jubelton ook na 1 januari 2023 (deels) toe te passen.

Jubelton

De jubelton is een verhoogde belastingvrije schenking voor de aanschaf of verbouwing van een eigen woning. Deze eenmalige vrijstelling is in 2013 in het leven geroepen om de verkoop van woningen te stimuleren. Het doel was om woningbezit onder jongeren te stimuleren door kopers een mogelijkheid te geven om een lagere hypotheek af te sluiten. Een beroep op deze verhoogde vrijstelling kan worden gedaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ontvanger (en partner) is tussen de 18 en 40 jaar;
 • De schenking wordt gebruikt om:
  • Een eigen woning aan te schaffen;
  • De eigen woning te verbouwen of onderhouden;
  • Het aflossen van de hypotheek of restschuld van de eigen woning;
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen;
 • De ontvanger kan schriftelijk bewijzen dat de schenking voor het bovenstaande is gebruikt;
 • De vrijgestelde ontvangen schenking hoeft niet direct besteed te worden, maar moet binnen 3 kalenderjaren worden besteed;
 • De ontvanger (en partner) hebben niet eerder de verhoogde vrijstelling toegepast bij een verkrijging van de schenker;
 • Wanneer de schenking in een overeenkomst is vastgelegd mogen hier geen voorwaarden in staan.

Bij de Belastingplannen 2023 op Prinsjesdag heeft het Kabinet bekend gemaakt dat de jubelton in 2024 volledig wordt afgeschaft. In 2023 is het wel nog mogelijk om een beroep te doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling, maar deze zal worden verlaagd tot maximaal € 28.947.

Jubelton in 2023 toepassen

Als in 2022 voor het eerst een beroep wordt gedaan op de schenkingsvrijstelling, kan in 2023 nog een aanvullende schenking worden gedaan om deze schenkingsvrijstelling vol te maken tot het volledige vrijgestelde bedrag. Dat betekent dus dat in 2022 een eerste bedrag geschonken moet worden, waar bij de aangifte schenkbelasting de verhoogde schenkingsvrijstelling wordt toegepast. Vervolgens kan het bedrag alsnog in 2023 worden aangevuld. De ontvanger moet het bedrag van de schenking dan uiterlijk in 2024 besteden voor de aanschaf van een eigen woning. Wanneer de jubelton pas in 2023 voor de eerste maal wordt toegepast, geldt dit niet en kan ‘slechts’ en beroep worden gedaan op de vrijstelling van € 28.947.

Voorbeeld

Stel u wilt uw kind € 100.000 belastingvrij schenken, maar uw kind is nog niet bezig met de aanschaf van een eigen woning. U kunt dan in 2022 bijvoorbeeld een bedrag schenken van € 10.000. Daarbij geeft u aan dat u gebruik maakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Uw kind reserveert dit bedrag voor de aanschaf van een eigen woning en u vult dit in 2023 aan tot de gewenste € 100.000. Ook hierbij geeft u aan dat u gebruik maakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Wanneer uw kind dan in 2024 een geschikte woning vindt, kan de € 100.000 worden gebruikt voor de aanschaf hiervan.

Mocht uw kind in 2024 alsnog geen eigen woning aanschaffen, betekent dit dat alsnog schenkbelasting verschuldigd is. Ook kunt u een schriftelijke voorwaarde bij de schenking opnemen dat het bedrag dat niet wordt gebruikt ten behoeve van de aanschaf van de eigen woning moet worden terugbetaald aan de schenker. Op deze manier is geen schenkbelasting verschuldigd.

Heeft u meer vragen over de jubelton? Neem dan contact op met uw Baat-adviseur.

Gepubliceerd: 15-12-2022