De opening van het NOW 3.3 Loket

In navolging op onze eerdere berichtgeving over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW 3, eerste tranche (NOW 3.1) en de NOW tweede tranche (NOW 3.2) geven wij graag een update over de NOW 3, derde tranche (NOW 3.3).

Het tweede tijdvak, de NOW 3.2, had betrekking op de periode januari 2021 tot en met maart 2021. Het derde tijdvak zal betrekking hebben op de periode april 2021 tot en met juni 2021.

Net als in de voorgaande tijdvakken (NOW 3.1 en NOW 3.2) moet minimaal sprake zijn van 20% omzetverlies en is de tegemoetkoming maximaal 85% van de loonkosten.

Om de afbouw van het vergoedingspercentage te compenseren bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om de loonsom te laten dalen met 10% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Het UWV streeft ernaar het aanvraagtijdvak voor de NOW 3.3 per 6 mei 2021 te openen. Het loket zal naar verwachting geopend zijn tot en met 30 juni 2021. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht voor het tijdvak april 2021 tot en met juni 2021 worden aangevraagd.

Voor vragen over de NOW 3.3 regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl.

Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan met advisering over andere noodmaatregelen van de overheid in dit kader.

 

Gepubliceerd 29-04-2021