De opening van het NOW 3.4 Loket

In navolging van onze eerdere berichtgeving over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW 3, eerste tranche (NOW 3.1), de NOW tweede tranche (NOW 3.2) en de NOW derde tranche (NOW 3.3), geven wij graag een update over de NOW 3, vierde tranche (NOW 3.4).

Het derde tijdvak, de NOW 3.3, had betrekking op de periode april 2021 tot en met juni 2021. Het vierde tijdvak zal betrekking hebben op de periode juli 2021 tot en met september 2021.

Net als in de voorgaande tijdvakken (NOW 3.1, NOW 3.2 en NOW 3.3) moet minimaal sprake zijn van 20% omzetverlies en is de tegemoetkoming maximaal 85% van de loonkosten.

Bij de NOW 3.4 geldt voor de berekening van de tegemoetkoming een maximum van 80% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 80% omzetverlies invullen.

De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in februari 2021.

Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid om de loonsom te laten dalen met 10% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Het UWV streeft ernaar het aanvraagtijdvak voor de NOW 3.4 vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 te openen. Het loket zal naar verwachting geopend zijn tot en met 30 september 2021. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht voor het tijdvak juli 2021 tot en met september 2021 worden aangevraagd.

Voor vragen over de NOW 3.4 regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan met advisering over andere noodmaatregelen van de overheid in dit kader.