De opening van het NOW 5 Loket

De NOW-5 (ook wel de zevende aanvraagperiode genoemd) zal gaan gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Omzet van de maand oktober wordt niet meegerekend.

De NOW-5 is bijna identiek aan de NOW-4.

  • De omzetdrempel blijft op 20% staan;
  • het subsidiepercentage op 85%;
  • de forfaitaire opslag op 40%;
  • het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon;
  • de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft op 80%;
  • de referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW-5 september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6 (voor starters geldt een andere referentieperiode).

Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Een keuze heeft een werkgever hier niet in.

Aanvullend worden er twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de NOW-4.

Wijziging 1:
Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15%. In de NOW-3 en NOW-4 gold er een loonsomvrijstellingspercentage van 10%. Dit betekent dat de loonsom van een werkgever die NOW-3 of -4 had aangevraagd, met 10% mocht dalen, zonder dat dit effect zou hebben op de uiteindelijke subsidie. Het loonsomvrijstellingspercentage was ingevoerd zodat werkgevers meer ruimte kregen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. In de NOW-5 wordt het percentage dus verhoogd naar 15%.

Wijziging 2:
Ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de NOW-5. In de eerdere NOW-tranches bestond voor bedrijven die gestart zijn na 1 februari 2020 geen recht op NOW. Er was immers geen volledige maand referentieomzet te bepalen in de referentieperiode 1 januari 2019 tot en met 29 februari 2020. Voor de NOW-5 ziet het kabinet voor deze groep startende ondernemingen wel een mogelijkheid om toegang te geven tot de nieuwe tranche aangezien er voor het eerst sinds maart 2020 een relatief zuivere omzetperiode beschikbaar is, namelijk juli 2021 t/m oktober 2021.

Ondernemingen die gestart zijn na 1 februari 2020 maar uiterlijk op 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentieomzet-periode hanteren. Voor ondernemingen die ná 1 juli 2021 maar uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart, is het niet mogelijk om van die volledige referentieomzet-periode gebruik te maken. Zij zijn immers na 1 juli 2021, de eerste dag van deze nieuwe referentieperiode, gestart. Deze startende ondernemingen kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar 2 maanden (zodat deze vergelijkbaar is met de NOW-5-periode november/december 2021).

Openstelling aanvraagloket en vaststellingsloket
Het aanvraagloket wordt opengesteld op 13 december 2021. Vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari kan een aanvraag worden ingediend. De aanvragen tot vaststelling van deze NOW regeling zullen vanaf 1 juni 2022 kunnen plaatsvinden.

Voor vragen over de NOW 5 regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl.