Doorlopende machtiging voor het ophalen van belastinggegevens

Baat ontvangt van de Belastingdienst diverse aanslagen digitaal in kopie. Jaarlijks ontvangt u van de Belastingdienst diverse brieven of u nog steeds akkoord bent met het verzenden van deze aanslagen. Gelukkig is deze procedure door de Belastingdienst eindelijk aangepast. Vanaf nu is het mogelijk om een doorlopende machtiging te verstrekken voor de belastingjaren 2023 en verder. De doorlopende machtiging voor de inkomstenbelasting geeft tevens toegang tot de vooraf ingevulde aangifte van 2021 én opvolgende jaren. Hiermee wordt voor iedereen een hoop werk bespaard.

Wat vragen wij van u:
Binnenkort ontvangt u per persoon c.q. per entiteit voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of toeslagen het formulier “Registratie doorlopende machtiging intermediair goedkeuren” van de Belastingdienst. Wij ontvangen deze brieven graag zo spoedig mogelijk op het e-mail adres machtigingen@baat.nl c.q. per post op ons kantoor in Roermond. De activatie van de doorlopende machtiging is namelijk aan een termijn verbonden.

De machtiging blijft geldig totdat de registratie wordt ingetrokken. Uiteraard kunnen wij of u zelf op elk moment de machtiging intrekken.

 

Gepubliceerd: 07-10-2021