Zaken doen over de grens: btw afdracht eenvoudiger via “eenloketsysteem”

Op 1 juli 2021 gaat de EU brede “e-commerce” regeling van kracht. De naam suggereert dat deze regels alleen relevant zijn voor ondernemers die online verkopen doen, maar niets is minder waar! Je komt al in aanraking met deze nieuwe regelgeving wanneer je goederen levert of diensten verleent aan particulieren in andere EU lidstaten. Er wordt eerder btw verschuldigd in de andere EU-landen. Het goede nieuws is dat er één systeem komt waarmee die btw ineens kan worden aangegeven. Btw-registratie in andere EU-landen is daarmee niet meer nodig.

Wanneer ondernemers in andere EU-landen btw verschuldigd zijn, vanwege bijvoorbeeld afstandsverkopen of omdat zij daar aan onroerende zaken gewerkt hebben moeten zij in die landen een btw-nummer aanvragen en btw aangifte doen. Dit is vaak een kostbaar proces en kan ondernemers er van weerhouden om te leveren- of te werken aan onroerende zaken van particuliere klanten in andere EU landen. Vanaf 1 juli komt er een zogenoemd “eenloketsysteem” van de Belastingdienst waarmee alle btw verschuldigd in andere EU-landen ineens kan worden aangegeven en afgedragen.

De nieuwe regels die op 1 juli 2021 in gaan zijn van invloed op diverse situaties. Hieronder beschrijven we de belangrijkste gevolgen van de nieuwe regels.

Verkopen aan niet-ondernemers in andere EU-landen
Worden op jaarbasis voor meer dan € 10.000 goederen geleverd aan particulieren, of aan andere afnemers zonder btw-nummer, in andere EU-landen? Dan is op basis van de e-commerce regeling btw verschuldigd in de landen waar de goederen afgeleverd worden. Let op, btw-tarieven kunnen verschillen per land. Zorg dat met de juiste btw-tarieven gerekend en gefactureerd wordt.

Eén (nieuw) systeem voor aangifte en afdracht van btw in andere EU-landen
Vanaf 1 juli 2021 kan gebruik worden gemaakt van een eenloketsysteem om in andere EU-landen verschuldigde btw aan te geven en af te dragen: de Unieregeling. Het is dan niet meer nodig om btw-geregistreerd te zijn in andere EU-landen om daar btw af te dragen.

Van dit systeem kan gebruik gemaakt worden door alle ondernemers die btw in andere EU-landen verschuldigd zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld ook ondernemers die werkzaamheden aan onroerende zaken hebben verricht in andere EU-landen (aannemers, schilders, installatiewerken, makelaars, taxateurs, architecten etc.) gebruik maken van het nieuwe systeem.

Er komt een soortgelijke regeling voor ondernemers gevestigd buiten de EU die in verschillende EU-landen btw verschuldigd zijn. Zij kunnen volstaan met btw-registratie in één land. In dat land kunnen zij gebruik maken van een eenloketsysteem om de btw in de verschillende landen aan te geven. Dit is de zogenoemde niet-Unieregeling.

Let op: als de afnemer een btw-nummer heeft in het EU-land waar btw is verschuldigd, dan is de btw vaak verlegd en moet de afnemer de btw daar aangeven. De regelgeving kan per EU land verschillen.

Let op: wanneer u beschikt over een vestiging (vaste inrichting) in een ander EU-land dan is btw-registratie en aangifte in dat land doorgaans wel nodig.

Verkopen via platforms aan niet-ondernemers in andere EU-landen
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online platforms die verkopen door ondernemers aan particulieren zonder btw-nummer in EU-landen faciliteren. In de situatie waarin het platform zelf geen partij is bij de levering kan vanaf 1 juli de “platformfictie” van toepassing zijn. Dit houdt in dat het platform als het ware wordt “tussengeschoven” voor de btw. De leverancier wordt dan geacht te hebben geleverd aan het platform, en het platform aan de afnemers in andere EU-landen. Het platform moet dan de btw over leveringen aan de kopers in andere EU-landen aangeven. De leverancier moet alleen de leveringen aan het platform aangeven.

Werkt u met een platform? Laat dan tijdig bekijken of u in uw specifieke situatie te maken krijgt met de platformfictie. Ook bij goederen afkomstig uit niet-EU landen, en/of platforms die zijn gevestigd buiten de EU kunt u hiermee te maken krijgen.

Registreren voor eenloketsysteem en/of invoerregeling
Om gebruik te maken van het eenloketsysteem of van de invoerregeling moet u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april aanstaande. We adviseren om tijdig uw situatie te laten beoordelen en, indien u daarvoor in aanmerking komt, de aanvraag van de regeling(en) tijdig in orde te laten maken.

Zo weet u voor 1 juli precies waar u aan toe bent en kunt u dit tijdig inregelen in uw systemen en op uw facturen en offertes.

Heeft u vragen over een van deze regelingen of wilt u dat wij de gevolgen voor uw specifieke situatie beoordelen? Neem dan contact op met Ineke Schellen.