Einde fiscale coronaregeling grensarbeiders

Ten tijde van de coronapandemie heeft Nederland afspraken gemaakt met België en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen voor grensarbeiders die werkzaam zijn in loondienst. Op basis van deze afspraken mogen thuiswerkdagen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waarin er onder normale omstandigheden gewerkt zou zijn. Voorbeeld: van een grensarbeider die in België woont en normaal gesproken volledig in Nederland werkzaam is, zouden thuiswerkdagen in België op basis van deze regeling als gewerkte dagen in Nederland mogen worden behandeld. Als gevolg blijft het loon volledig belastbaar in Nederland. Dit betreft overigens een keuzeregeling; voor belastingheffing mag ook worden uitgegaan van het land waarin de werkzaamheden feitelijk worden uitgeoefend.

De fiscale coronaregeling is meermaals verlengd en zal per 1 juli aanstaande definitief vervallen. Vanaf deze datum gelden de regels van de belastingverdragen met België en Duitsland, zoals deze vóór de coronapandemie golden.

Belastingverdragen
Op basis van de belastingverdragen met België en Duitsland, geldt als hoofdregel dat het loon belast is in het land waarin de werkzaamheden worden uitgeoefend. Als uitzondering geldt dat, indien er niet meer dan 183 dagen in een periode van twaalf maanden in een werkland wordt verbleven, en de werkgever niet in dit werkland is gevestigd, het loon dat op deze werkzaamheden ziet, in het woonland mag worden belast. Indien de hoofdregel toepassing vindt, kan het vervallen van de fiscale coronaregeling tot gevolg hebben dat het heffingsrecht over het loon geheel of gedeeltelijk naar het woonland van de grensarbeider verschuift.

Nieuwe fiscale regeling
Nederland is met België en Duitsland in overleg over een mogelijk nieuwe regeling ten aanzien van het thuiswerken door grensarbeiders. De nieuwe regeling zal er naar verwachting zo uitzien dat er een bepaald aantal dagen of voor een bepaald percentage vanuit thuis mag worden gewerkt, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verdeling van heffingsrechten over het loon van de grensarbeider. Naar verwachting zal het nog geruime tijd duren voordat een eventuele nieuwe regeling van kracht zal zijn, aangezien hiervoor een aanpassing van de belastingverdragen nodig zal zijn.

Sociale zekerheid
Voor de duur van de fiscale coronaregeling vindt er vanuit Nederlands perspectief geen wijziging in de verzekeringsplicht plaats indien een grensarbeider tijdelijk vanuit thuis werkt, in plaats van in het reguliere werkland. Met het eindigen van de fiscale coronaregeling voor grensarbeiders zal deze benadering eveneens vervallen. Het thuiswerken door grensarbeiders kan vanaf 1 juli aanstaande tot gevolg hebben dat de verzekeringsplicht van de grensarbeider naar het woonland van de grensarbeider verschuift.

Het verschuiven van de belastingplicht en sociale verzekeringsplicht van een thuiswerkende grensarbeider heeft zowel voor de grensarbeider als zijn werkgever gevolgen. Bent u als grensarbeider vanuit thuis werkzaam, of heeft u als werkgever grensarbeiders in dienst die vanuit thuis werkzaam zijn, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.