Teruggaaf energiebelasting 2020

Bij de afrekening die jaarlijks wordt ontvangen van de energieleverancier, wordt rekening gehouden met een belastingvermindering. Deze belastingvermindering bedraagt in 2020 € 435,68 (exclusief btw). De belastingvermindering wordt toegepast per aansluiting en geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie. Voorbeelden van onroerende zaken met verblijfsfunctie zijn onroerende zaken die worden gebruikt als woning, kantoor, winkel, hotel en restaurant. In het geval er sprake is van één elektriciteitsaansluiting waarachter meer dan één onroerende zaak is aangesloten, wordt bij de energieafrekening dus slechts één keer de belastingvermindering toegepast. Deze vermindering kan echter per zelfstandige onroerende zaak (in het kader van de wet waardering onroerende zaken) worden toegepast. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan worden verzocht om teruggaaf van de belastingvermindering. Een dergelijk verzoek wordt ingediend bij de belastingdienst. Hierbij is vijf jaar terugwerkende kracht mogelijk.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Tot uw privé vermogen behoren zes appartementen. Deze zes appartementen kwalificeren als een zelfstandige onroerende zaak in het kader van de wet waardering onroerende zaken. De zes appartementen delen één elektriciteitsaansluiting. Op basis van bovenstaand beleid kan bij de Belastingdienst voor 5 appartementen de belastingvermindering worden teruggevraagd, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 2.178,40 met betrekking tot 2020.

Heeft u vragen over de teruggaaf van energiebelasting? Neem contact op met uw contactpersoon.