Europese Hof zet streep door openbaarheid UBO-register

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 november jl. een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. Op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn moeten de gegevens van de uiteindelijk begunstigden van een entiteit worden opgenomen in een register dat openbaar toegankelijk is voor iedereen. De openbaarheid van gegevens zou volgens de Europese Unie een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren. Het verplicht openbaar maken van de gegevens van een zogenaamde Ultimate Beneficial Owner (‘UBO’) van een onderneming maakt echter een zware inbreuk op de privacy van de UBO.

Grondrechten

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn onder meer het recht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens vastgelegd.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat toegang van het grote publiek tot informatie over de UBO een ernstige inmenging vormt in deze grondrechten. Deze inbreuk is onrechtmatig en het onderdeel van de anti-witwasrichtlijn dat ziet op de openbaarmaking van deze informatie is dan ook ongeldig verklaard.

Volgens het Hof kan een aantasting van de grondrechten gerechtvaardigd zijn, maar dan dient dat wel proportioneel en noodzakelijk te zijn. Dat is nu niet aangetoond. De aantasting van grondrechten uit het Handvest weegt niet op tegen de eventuele voordelen van de nieuwe regeling, aldus het Hof.

Gevolgen

Het is nog niet helemaal zeker wat de uitspraak nu concreet betekent voor het Nederlandse register. Het is onduidelijk of en wanneer de mogelijkheid voor het publiek om gegevens uit het register op te vragen verdwijnt. In afwachting van deze uitspraak van het Hof had de minister eerder al aangegeven terughoudend te zijn met handhaven op UBO’s die zich nog niet hadden geregistreerd.

Heeft u nog vragen over deze topic? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen van Baat Legal staan voor u klaar.

Gepubliceerd: 23-11-2022