De gevolgen van de Brexit vanaf 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 geen lid meer van de Europese Unie (EU). Tot en met 31 december 2020 mogen de regels zoals die golden voor het VK als lid van de EU blijven worden toegepast. Het VK kan nog met nieuwe regels komen voor na de Brexit. Deze zullen dan wel goedgekeurd moeten worden door de EU-landen. Een ding is zeker: vanaf 1 januari 2021 zullen belangrijke zaken wijzigen als u zaken doet in, of met partijen in het VK.

Huidige regeling
Op dit moment maakt het VK al geen deel meer uit van de EU. Om de overgang van EU-regels naar niet-EU regels te versoepelen en burgers en bedrijven de tijd te geven zich hier op voor te bereiden is de overgangsperiode ingesteld. Deze duurt tot en met 31 december dit jaar. Tijdens de overgangsperiode wordt nog gehandeld alsof het VK deel uitmaakt van de EU.

Scenario 1: “deal Brexit”
Op dit moment is nog niet duidelijk of er bijzondere regels komen op basis waarvan bijvoorbeeld versoepelde procedures zullen gaan gelden voor handelsbetrekkingen met het VK vanaf 2021. De nieuwe regels zullen goedgekeurd moeten worden door de EU-landen.

Scenario 2: “no deal Brexit”
Als het VK en de EU-landen niet tot afspraken komen dan komen er geen versoepelde voorwaarden en procedures. Dit leidt tot de zogenoemde “no deal Brexit”. Er gelden dan geen versoepelde regelingen en voorwaarden voor betrekkingen met VK. Goederen die worden ingekocht vanuit het VK moeten langs de douane en moeten in Nederland worden ingevoerd. Op het moment dat de goederen de Nederlandse grens overkomen is import btw verschuldigd en mogelijk zijn ook andere invoerrechten verschuldigd.

Worden goederen geleverd naar het VK dan moeten deze voor export worden aangemeld. Voor diensten uit en naar het VK zijn er ook verschillen, alhoewel deze minder groot zijn dan voor leveringen. Dit alles brengt ook administratieve verschillen met zich mee ten aanzien van de verwerking in btw aangiften en opgaven ICP.

Tussenstand
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de regelgeving vanaf 2021. Zodra duidelijk is of er een “deal-“ of “no deal Brexit” komt, en welke regels er precies zullen gelden vanaf 2021, zullen we u hierover nader informeren. Dit betekent echter niet dat u zich niet nu alvast kunt voorbereiden op de scenario’s.

Koopt u regelmatig goederen in van VK leveranciers of verkoopt u goederen aan het VK? Zorg dan dat uw administratie zodanig is ingericht dat dit ook vanaf 2021 goed verwerkt kan worden. Kijk ook naar uw leveringsvoorwaarden en uw goederenstromen.

Ook voor de inhuur en/of tewerkstelling van personeel in het VK kan de regelgeving gaan wijzigen.

Wilt u weten wat de Brexit voor gevolgen voor uw onderneming kan hebben vanaf 2021? Neem dan contact op met uw adviseur.

Gepubliceerd: 17 augustus 2020