Goedkeuring van de overeenkomst met een ZZP’er gekregen? Vergeet deze niet te verlengen!

Wanneer u met ZZP’ers werkt, dient u in een overeenkomst vast te leggen dat zij daadwerkelijk zelfstandig werken en er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarvoor heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten gepubliceerd, waarin de relatie tussen u en de ZZP’er wordt vastgelegd. Dat biedt de zekerheid dat er geen rekening hoeft worden gehouden met loonheffing.

Sinds de invoering van de Wet DBA in 2016 heeft de Belastingdienst verschillende modelovereenkomsten op haar website gepubliceerd. Indien een dergelijke modelovereenkomst wordt ondertekend en ook in de praktijk conform de overeenkomst wordt gewerkt, biedt dit zekerheid aan de opdrachtgever dat er geen loonheffingen en premies verschuldigd zijn over de aan de ZZP’er betaalde vergoedingen. De algemene modelovereenkomsten zijn daarvan het meest gebruikt. Daarnaast heeft de Belastingdienst overeenkomsten goedgekeurd en gepubliceerd die door brancheverenigingen zijn opgesteld voor specifieke beroepsgroepen, omdat voor verschillende sectoren andere afspraken gelden en/of gebruikelijk zijn. Tenslotte kon zekerheid worden verkregen door een individueel opgestelde overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen en te laten goedkeuren.

De goedkeuring voor de gepubliceerde modelovereenkomsten en de individuele overeenkomsten geldt voor een periode van 5 jaar. Aangezien de meeste modelovereenkomsten in 2016 en 2017 zijn opgesteld en goedgekeurd, is de looptijd van deze overeenkomsten verlopen of verloopt dit jaar. Om dit te kunnen controleren heeft de Belastingdienst een register gepubliceerd op haar website, waar men het goedkeuringsnummer en tot welke datum de (model)overeenkomst geldig is kan raadplegen.

Indien u gebruik maakt van een aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomst, controleer dan via het register de looptijd en vraag tijdig verlenging aan. Indien u gebruikt maakt van een overeenkomst die niet door uzelf is voorgelegd aan de Belastingdienst, maar bijvoorbeeld een modelovereenkomst die is gemaakt door een branchevereniging, check dan of er verlenging is of wordt aangevraagd door de branchevereniging.

U kunt per e-mail aan de Belastingdienst verlenging aanvragen van de modelovereenkomst. Daarvoor dient u een e-mail te sturen naar modelovereenkomst@belastingdienst.nl, waarbij u de volgende gegevens opneemt:

  • Nummer en datum van de modelovereenkomst die u wilt verlengen;
  • in een bijlage de tekst van de modelovereenkomst die u wilt verlengen, eventueel met wijzigingen;
  • uw RSIN of btw-identificatienummer;
  • uw naam;
  • uw telefoonnummer.

Binnen 2 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u bericht over uw verzoek.

Wanneer u een goedgekeurde overeenkomst niet tijdig verlengt, biedt deze geen zekerheid meer op voorhand over de kwalificatie van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor alle duidelijkheid vermelden wij nog dat het niet verplicht is om met de modelovereenkomsten te werken. Ook een goed opgestelde overeenkomst van opdracht kan er voor zorgen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, zodat er geen loonheffing en premies verschuldigd zijn. In alle gevallen geldt wel dat er dan ook in de praktijk daadwerkelijk moet worden samengewerkt conform de afspraken in de overeenkomst.

Hebt u meer vragen? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.