Registratie machtiging intermediair goedkeuren

Het nieuwe aangiftejaar staat weer voor de deur. Zodoende kunt u de aankomende periode diverse “blauwe brieven” van de Belastingdienst verwachten.

Aangifte inkomstenbelasting 2019 (formulier “registratie machtiging intermediair goedkeuren”)
Begin 2020 zullen werkgevers, pensioeninstanties, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en banken financiële informatie versturen naar de Belastingdienst. Baat kan als uw intermediair ook inzicht krijgen in deze gegevens. Dit kan echter alleen met uw goedkeuring.

Het verlenen van toestemming aan Baat om inzicht te krijgen in uw financiële gegevens 2019 vergt een geringe inspanning van u. Binnen twee weken ontvangt u het formulier “registratie machtiging intermediair goedkeuren” van de Belastingdienst. Graag ontvangen wij deze brief op het e-mailadres machtigingen@baat.nl c.q. per post naar onze vestiging in Roermond. Doe dit wel het liefst zo spoedig mogelijk want aan de activatie van uw gegevens is een termijn van slechts enkele weken verbonden. Wij zullen vervolgens de verdere formaliteiten afwikkelen zodat wij daadwerkelijk inzicht hebben in uw financiële gegevens. Indien u het hier niet mee eens bent dan kunt u de brief vernietigen en zullen wij geen inzicht krijgen in uw gegevens.

Neem gerust contact met ons op indien u vragen hierover heeft!

Gepubliceerd: 13 december 2019