Investeren in 2020 of 2021?

Bent u voornemens om voor of rondom de jaarwisseling nog te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan is het verstandig om de eventuele fiscale gevolgen hiervan in uw plannen mee te nemen. Zo kan het bijvoorbeeld voordelig zijn om uw investeringen op te splitsen en een gedeelte te investeren in 2020 en het andere deel in 2021. Een nog groter fiscaal voordeel kan worden behaald met de baan gerelateerde investeringskorting (BIK) die per 1 januari 2021 zal worden ingevoerd.

De nieuwe BIK is een crisismaatregel van het kabinet die ondernemers moet stimuleren om te blijven investeren en gaat per 1 januari 2021 gelden voor investeringen van minimaal € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Met deze investeringskorting kunnen zowel IB-ondernemers als VPB-ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van hun investeringen verrekenen met hun af te dragen loonheffing. Voor investeringen tot € 5.000.000 mag 3,9% van het investeringsbedrag worden verrekend met de verschuldigde loonheffingen. Voor investeringen groter dan € 5.000.000 geldt voor het meerdere een percentage van 1,8%.

De BIK is een aanvulling op bestaande investeringskortingen zoals KIA, MIA en VAMIL. Er kan voor bepaalde investeringen, dus zowel KIA als BIK, geclaimd worden. Belangrijk om te weten over de BIK is dat deze geldt voor investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Investeringen die in 2020 al volledig zijn betaald komen niet in aanmerking voor de BIK.

Het moment van investeren en het betalen van de investeringen kan dus van wezenlijk belang zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de nieuwe BIK, welke aanzienlijke fiscale voordelen kan opleveren. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat de BIK slechts kan worden toegepast voor zover de onderneming loonheffing verschuldigd is.

Wilt u meer informatie over de BIK of bent u nog van plan om voor of rond de jaarwisseling te investeren en wilt u dit fiscaal zo gunstig mogelijk doen? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.