Kabinet schrapt drempel voor TEK-regeling

Het kabinet heeft de drempel om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) definitief geschrapt. Daardoor kunnen ook kleinere bedrijven aanspraak maken op de regeling.

De TEK-regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om in aanmerking te komen moesten de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet aan energiekosten bedragen. Deze drempel is door het Kabinet verlaagd naar 7%. Ook hoeven de ondernemers niet langer een jaarlijks verbruik van meer dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit te hebben.

Met het schrappen van deze drempels zijn voornamelijk kleine ondernemers gebaat die vanwege hun omvang eerder geen aanspraak op de TEK-regeling konden maken, maar wel gebukt gingen onder de gestegen energiekosten.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

De subsidie bedraagt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De energiekosten moeten wel hoger zijn dan de drempelprijs. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit. Daarbij bedraagt de maximale subsidie € 160.000 en voor landbouwbedrijven € 62.000. De subsidie wordt uitgekeerd per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie/vestiging.

Aanvraag

De TEK-regeling biedt een tijdelijke ondersteuning voor MKB-ondernemingen in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kan de TEK-regeling nog niet worden aangevraagd. Waarschijnlijk vindt openstelling plaats vanaf het tweede kwartaal van 2023.

Duurzaamheid

Het kabinet blijft ondernemers daarnaast steunen om in te zetten op kostenbesparing door verduurzaming. Daarvoor wordt de Borgstelling MKB-kredieten Groen (BMKB-Groen) geïntroduceerd. Het BMKB-Groen helpt financiers met het verstrekken van financieringen aan ondernemingen die willen verduurzamen. De overheid staat daarbij voor maximaal 67,5% garant voor financieringen die worden verstrekt om te verduurzamen.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.

Gepubliceerd: 17-11-2022