Kabinet vergoedt vanaf 1 november kosten energie-intensief MKB

De hoge energieprijzen raken veel ondernemers. Daarvoor ontvangen MKB-ondernemingen waar de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet bedragen vanaf 1 november een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve MKB’ers ontvangen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs.

 

De TEK-regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de energiekosten bedragen minimaal 12,5% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

De subsidie bedraagt 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. De energiekosten moeten wel hoger zijn dan de drempelprijs. Daarbij bedraagt de maximale subsidie € 160.000 en voor landbouwbedrijven € 62.000. De subsidie wordt uitgekeerd per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie/vestiging.

Aanvraag

De TEK-regeling biedt een tijdelijke ondersteuning voor MKB-ondernemingen in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kan de TEK-regeling nog niet worden aangevraagd. Waarschijnlijk vindt openstelling plaats vanaf het tweede kwartaal van 2023.

Duurzaamheid

Het kabinet blijft ondernemers daarnaast steunen om in te zetten op kostenbesparing door verduurzaming. Daarvoor wordt de Borgstelling MKB-kredieten Groen (BMKB-Groen) geïntroduceerd. Het BMKB-Groen helpt financiers met het verstrekken van financieringen aan ondernemingen die willen verduurzamen. De overheid staat daarbij voor maximaal 67,5% garant voor financieringen die worden verstrekt om te verduurzamen.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.

Gepubliceerd: 3 november 2022