Kleineondernemingsregeling btw vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de kleineondernemingsregeling voor de btw veranderen. De huidige KOR is een korting op de verschuldigde btw, vanaf 2020 is de KOR een vrijstelling. Daarnaast geldt de wijziging van de KOR vanaf 2020 ook voor rechtspersonen.

Huidige KOR
Indien u als ondernemer minder dan € 1.883 aan btw dient te betalen, kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Indien u zelfs minder dan € 1.345 aan btw zou moeten betalen, hoeft u door gebruik te maken van de KOR geen btw af te dragen. Hierbij gelden vier voorwaarden:

  • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma;
  • u moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 aan btw betalen in een kalenderjaar;
  • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • u voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

In sommige situaties kunt u ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit betekent, dat u dan geen btw aangifte meer hoeft te doen en u mag dan geen btw meer factureren.

Gewijzigde KOR vanaf 2020
Als u als ondernemer verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000 te blijven en in Nederland bent gevestigd, dan kunt u vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. Deze keuze kunt u vanaf nu maken middels een formulier. Heeft u nu al een ontheffing van de administratieve verplichtingen, dan meldt de Belastingdienst u automatisch aan.

Natuurlijk zorgt de nieuwe regeling voor een administratieve verlichting, aangezien u geen btw-aangifte meer hoeft te doen en geen btw meer in rekening hoeft te brengen. Echter leidt dit er ook toe, dat btw niet meer aftrekbaar is en geldt de vrijstelling voor ten minste drie jaar. Uiteraard dient u de omzet wel bij te houden. In uw prijszetting dient u rekening te houden met het feit, dat btw op uw kosten niet meer compensabel is. Door het verliezen van het aftrekrecht kan de vrijstelling financieel ongunstig voor u uitwerken. Laat u dus goed informeren alvorens de keuze te maken.

Let op: de aanmelding voor het toepassen van de vrijstelling dient vóór 20 november 2019 binnen te zijn bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen over de wijzigingen in de kleineondernemingsregeling? Neem contact op met uw contactpersoon.

Gepubliceerd: 6 juni 2019