Negatieve spaarrente

De spaarrente in Nederland blijft maar dalen en bevindt zich inmiddels op of net boven de 0%. Spaarsaldi boven het miljoen hebben bij enkele banken zelfs al een negatieve rente, wat betekent dat over het spaarsaldo rente betaald moet worden. Onder meer de Rabobank, ING en ABN AMRO hanteren een negatieve spaarrente. Natuurlijk kunt u het geld fysiek in de bekende “oude sok” bewaren, maar gezien de risico’s hiervan is dit niet wenselijk. Is er wel iets anders dat u kunt doen om negatieve spaarrente te voorkomen?

U kunt een gedeelte van uw vermogen onderbrengen bij een andere bank, zodat uw vermogen per bank niet onder de negatieve spaarrente zal vallen. Vooralsnog geldt dit enkel voor spaarsaldi boven het miljoen, maar de mogelijkheid bestaat dat dit ook voor lagere spaarsaldi gaat gelden. In Nederland zijn inmiddels meer dan 40 banken die spaarproducten aanbieden, dus mogelijkheid tot spreiden is er ruim voldoende.

Ook kunt u ervoor kiezen om een ander spaarproduct te nemen, zoals deposito sparen of sparen met voorwaarden. Uw spaargeld beleggen is ook een mogelijkheid, waarbij uw vermogen doorgaans ook nog een hoog rendement kan opleveren. Ten slotte kunt u ook privéschulden aflossen, zoals bijvoorbeeld uw hypotheek. Dit levert weliswaar geen rendement op, maar hierdoor bespaart u de negatieve spaarrente én de verschuldigde rente over de schuld.

Heeft u meer vragen over uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden van uw vermogen? Neem dan contact op met uw Baat-adviseur.

Gepubliceerd: 9 juni 2020