Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken vanaf 1 januari 2020

In het najaar van 2019 ontvangen alle eenmanszaken die een geldig btw-identificatienummer hebben, een nieuw btw-identificatienummer (hierna: btw-nummer).

De huidige btw-nummers van eenmanszaken bestaan uit het BSN-nummer, gevolgd door een kenmerk (bijvoorbeeld B.01, of B.02). Dit is echter in strijd met de privacy wetgeving. De Belastingdienst kent aan deze ondernemers daarom nieuwe btw-identificatienummers toe. Dit nieuwe btw-nummer moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt voor alle externe communicatie. Het moet ook worden gebruikt voor intracommunautaire prestaties (leveringen en diensten in EU-verband).

Let op: in de systemen van de Belastingdienst blijft het btw-nummer van de eenmanszaak ongewijzigd. Aangiften en opgaven ICP moeten nog steeds worden ingediend onder het oude btw-nummer. Het oude btw-nummer heet na 1 januari 2020 het omzetbelastingnummer.

Aandachtspunten voor eenmanszaken vanaf 1 januari 2020:

 • Btw-aangiften blijven indienen onder het oude btw-nummer;
 • Opgaven ICP blijven indienen onder het oude btw-nummer;
 • Uitgaande facturen moeten het nieuwe btw-nummer bevatten;
 • Op de website moet het nieuwe btw-nummer worden vermeld, in plaats van het oude btw-nummer;
 • Geef uw nieuwe btw-nummer door aan uw adviseur en/of accountant;
 • Mogelijk verandert het btw-nummer van afnemers, let hier op bij opgaven ICP en verleggingsregelingen; en
 • Geef het nieuwe btw-nummer tijdig door aan leveranciers die regelmatig met toepassing van een verleggingsregeling aan u presteren.

Aandachtspunten voor ondernemers (niet-eenmanszaken) vanaf 1 januari 2020:

 • Als u regelmatig zaken doet met Nederlandse eenmanszaken en hierbij een verleggingsregeling toepast, let dan op dat u het nieuwe btw-nummer van de eenmanszaak gebruikt vanaf 1 januari 2020;
 • Als u goederen levert aan Nederlandse eenmanszaken in andere EU-landen en u deze aangeeft in uw opgaaf ICP, let dan op dat u het nieuwe btw-nummer van de eenmanszaak gebruikt vanaf 1 januari 2020;
 • Is een van deze situaties voor u relevant, maar ontvangt u geen nieuw btw-nummer en wordt op facturen nog hetzelfde btw-nummer vermeld? Vraag dan zelf het nieuwe btw-nummer op; en
 • Moet u voor prestaties aan Nederlandse eenmanszaken een opgaaf ICP doen, en wordt deze door uw accountant verzorgd? Zorg dan dat u het nieuwe btw-nummer van uw afnemer tijdig doorgeeft.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het nieuwe btw-nummer voor de eenmanszaak? Neem dan contact op met uw adviseur.

Gepubliceerd: 1 november 2019