Noodpakket banen en economie

In aanvulling op de al eerder aangekondigde maatregelen van de overheid om ondernemers door de coronacrisis te helpen, heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een Noodpakket banen en economie gepubliceerd. In dit topic hebben wij de meest belangrijke maatregelen voor u op een rijtje gezet. Het is raadzaam om dit topic goed door te nemen, want de kans is groot dat ook u aanspraak kunt maken op een van de ondersteunde maatregelen.

Regeling WTV vervangen door nieuwe NOW
In onze eerdere topics hebben we u bericht over de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen. Er zijn inmiddels meer dan 70.000 aanvragen gedaan, wat tot gevolg heeft gehad dat de regeling onuitvoerbaar is geworden. De overheid heeft deze regeling per direct stopgezet. Werkgevers kunnen vanaf nu geen beroep meer doen op de WTV vanwege het coronavirus en de WTV zal worden vervangen door een nieuwe maatregel: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Alle aanvragen WTV die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart jl.

Heeft u een aanvraag WTV laten doen via ons kantoor? Onze medewerkers nemen contact met u op en zullen de nieuwe NOW-regeling met u bespreken zodra bekend is wanneer de regeling wordt opengesteld. Ook voor nieuwe aanvragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Het kabinet laat het volgende alvast weten over de NOW

 • Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).
 • UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
 • Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
 • De noodmaatregel geldt ook voor werknemers met een nul-urencontract.
 • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers
Het kabinet heeft aangekondigd om alle ondernemers, dus niet alleen zzp’ers, die in financiële problemen terecht zijn gekomen door de maatregelen van de overheid om het coronavirus te beteugelen te ondersteunen. De ondersteuning zal in twee vormen worden aangeboden en wordt uitgevoerd door gemeenten.

 1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
  De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en zal maximaal ca. € 1.500 netto per maand bedragen. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 2. Lening voor bedrijfskapitaal
  Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal mag maximaal € 10.157 bedragen. Bij het verstrekken van de lening wordt een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting opgenomen, en zal een lager rentepercentage gehanteerd worden.De inkomensondersteuning voor levensonderhoud zal binnen 4 weken na aanvraag voor een periode van maximaal 3 maanden worden verstrekt. Momenteel wordt er door de overheid en gemeenten gewerkt aan de exacte uitwerking van de regeling, opdat deze op korte termijn kan worden ingevoerd. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u hierover informeren.

Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van 3 maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Zodra meer duidelijkheid bestaat over de aanvraagprocedure zullen wij u van verdere informatie voorzien.

Liquiditeitssteun
Uitstel van betaling van belastingen
Lees hierover meer in ons eerdere topic ‘’Coronavirus en gevolgen voor ondernemers’’. Wij kunnen het verzoek inclusief verklaring derde deskundige voor u verzorgen. Stuur hiervoor een mail naar belastinguitstel@baat.nl of neem contact op met uw contactpersoon bij Baat.

Over het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend zal een invorderingsrente van 0,01% gerekend worden in plaats van de gebruikelijke 4%.

Belastingrente
Naast de invorderingsrente zal ook de belastingrente voor alle belastingen verlaagd worden naar 0,01%. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Vanwege uitvoeringstechnische redenen zal de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaan vanaf 1 juni 2020, m.u.v. van de inkomstenbelasting (ingangsdatum 1 juli 2020).

Wijzigen van voorlopige aanslagen
Het verlagen van de lopende voorlopige aanslagen is een relatief eenvoudige manier om huidige liquiditeitsproblemen op te lossen. Wilt u uw voorlopige aanslag verlagen? Ook dit verzoek kunt u sturen aan: belastinguitstel@baat.nl of via uw contactpersoon bij Baat.

BMKB kredieten
Financiers (met name banken) kunnen door de verruimde maatregelen gemakkelijker en sneller kredieten verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Lees hierover meer in ons eerdere topic ‘’Coronavirus en gevolgen voor ondernemers’’.

GO-regeling
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.

Omdat niet alleen het mkb maar ook de grotere ondernemingen getroffen worden door de coronaproblematiek committeert het kabinet zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Om te beginnen zal het garantiebudget van de GO substantieel worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming zal substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds zijn gelijk aan die van tijdens de financiële crisis, en door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Deze verruimingen zullen binnen een week geeffectueerd worden en de vormgeving zal gebeuren in afstemming met de Europese Commissie.

Tot slot
Een groot deel van de genoemde maatregelen zal nog van verdere uitwerking moeten worden voorzien door de overheid, dit betekent ook dat wij deze verdere uitwerkingen zullen moeten afwachten alvorens wij tot actie kunnen overgaan. Dit neemt niet weg dat u al contact met ons kunt opnemen om te informeren over de ondersteunende maatregelen.

Gepubliceerd: 18 maart 2020