Pensioenmonitor 2018

Wijzer in geldzaken meet sinds 2009 het pensioenbewustzijn onder de beroepsbevolking met de zogenaamde pensioenmonitor. Onlangs is de pensioenmonitor 2018 verschenen met een tweetal opmerkelijke conclusies.

Pensioenkennis en pensioenbewustzijn is iets toegenomen.
Een van de conclusies van het representatieve onderzoek is dat in vergelijking met de vorige pensioenmonitor (2016), pensioenkennis en -bewustzijn iets zijn gegroeid. Meer mensen geven aan te weten of hun pensioen verlaagd dan wel geïndexeerd wordt, wat hun AOW-leeftijd is en dat men zich nu al moet verdiepen in de financiële positie bij pensionering en eventueel actie moet ondernemen. Desondanks blijft de pensioenkennis beperkt. Nog steeds weet zo’n 60% niet of hun pensioen verlaagd dan wel geïndexeerd wordt en is nog steeds weinig inzicht in de inkomsten en uitgaven bij pensionering.

Bijna driekwart van de beroepsbevolking wil eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen.
Uit de pensioenmonitor 2018 komt naar voren dat 72% van de beroepsbevolking graag gemiddeld 6 jaar eerder dan de AOW-leeftijd wil stoppen met werken, 71% geeft aan in een periode van gemiddeld 7,5 jaar vóór het bereiken de AOW-leeftijd minder te willen gaan werken en slechts 21% geeft aan langer te willen doorwerken. Slechts de helft van degenen die eerder willen stoppen of minder willen gaan werken, geeft aan hiervoor ook maatregelen te hebben getroffen.

Tijd voor actie!
Er is nog steeds weinig inzicht is in de inkomsten en uitgaven bij pensionering en veel mensen willen eerder stoppen met (fulltime) werken, maar heeft daar onvoldoende voor heeft geregeld.

Ondernemen we samen actie? Neem contact op met Personal Finance.

Gepubliceerd: 9 november 2018